انجینر سویچ مرکزی

 
Bachelor's Degree   Parwan, Afghanistan Full Time 855
Date Posted:Jun 29, 2020
Reference:095
Closing Date:Jul 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Telecome Engineering,Computer Science,Information Technology
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About AFTEL:

Founded:  

افغان تیلی کام در 13 ستامبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام در بدو تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL ، خدمات انترنت وایکمس ، خدمات انترنت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور تهیه میدارد مبدل ګردیده است. علاوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس برای این دوایر میباشد و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد.

Job Summary:

فعال نگهداشتن سیستم IMS و MSAN های مربوط ان.

Duties & Responsibilities:

۱ . حفظ ومراقبت از شبکه IMS و MSAN های مربوطه ان.

۲ . مراقبت از E1 های داخلی وخارجی.

۳.ازدیاد E1 ها وتمدید ان با شبکه ها در صورت ضرورت.

۴.ارتباط PABX و کانفگریشن نمودن E1 های مربوطه ان.

۵. کنترول ونظارت ازIMMGW.

۶. کنترول FaultManagement و پیگیری نواقص به وجود امده ، وحل ان.

۷. کنترول بخش CSCF.

۸. بک اپ سیستم IMS.

۹. نظارت و وارسی از لینک LI.

۱۰. گزارش هفته وار از کارکرد سیستم و امورات مربوطه که در طول هفته اجرآ گردیده است .

Job Requirement:

تحصیلات: داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های انجینری مخابرات، کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی.

تجارب: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مر تبط به وظیفه.

مهارت های دیگر:

1.   تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

2.   مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Parwan
This job is expired