اساتید پوهنحی های(حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس، اقتصاد)

Master's Degree   Afghanistan, Herat Full Time 772
Date Posted:Oct 23, 2021
Reference:0000
Closing Date:Oct 28, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:

About Khaja Abdulah Ansari Institute of Higher Education:

Founded: 2010  www.ansari.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، با مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1389 تأسیس و فعالیت رسمی خود را با جذب محصل در بهار سال 1390 در ولایت هرات باستان آغاز نمود. در زمان کنونی با هیأت رهبری و کدر علمی ـ آموزشی مجرب، بـا ظرفیت جـذب بیش از هـزار محـصل، یکی از مـراکز علمی و اکـادمیک معتبر در سطح کشور است که بـا تلاش بـی وقفه در مسیر بومی نمودن رشته های آموزشی از طریق بررسی و شناسـایی نیازمندیهای کشور، با پنج پوهنحی، حقوق و علوم سیاسی با (دیپارتمنت های قضا و حارنوالی و روابط بین الملل)، پوهنحی علوم اجتماعی (دیپارتمنت های اقتصاد و مدیریت)، پوهنحی کامپیوترساینس با (دیپارتمنت های شبکه، دیتابس و سافت ویر) و پوهنحی انجنیری با (دیپارتمنت سیول) پوهنحی ادبیات با (دیپارتمنت ژورنالیزم و ترجمان زبان انگلیسی) به فعالیت خود ادامه میدهد.

Job Summary:

Duties & Responsibilities:

صلاحيت و مسؤوليتهاى سپرده شده

 1. پايبندي به حاضري و وقت شناسي؛
 2. مراعات نمودن تمام مقررات و لوايح کاري مؤسسه؛
 3. داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همکاران؛
 4. تهيه مواد درسي مضمون مربوط براي تدريس؛
 5. تهيه درسنامه ها براي محصلان؛
 6. تهيه رهنمود کارهاي عملي، ميداني و لابراتواري؛
 7. تهيه پلان درسي ساعت وار مضمون مربوط؛
 8. داشتن پلان کاري سمستروار مطابق معيارهاي فعاليت هاي اکادميک؛
 9. پيشبرد دروس نظري و عملي مطابق تقسيم اوقات و ضرورت دانشکده؛
 10. کنترل حاضري محصلان در ساعات مربوط و ثبت آن در کتاب حاضري؛
 11. راهنمايي اعضاي کادر علمي جديد و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالي؛
 12. ارزيابي آثار و کنفرانس هاي علمي اعضاي کادر علمي و ساير دانشمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها؛
 13. اشتراک فعال در محافل علمي منحيث گرداننده، سخنران و يا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛
 14. اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شوراهاي مؤسسه؛
 15. سهمگيري مسؤولانه در بهبود امور دانشکده و مؤسسه به منظور انکشاف علمي و تدريسي؛
 16. ارتقاي سويه علمي خود، به ويژه در رشتة اختصاصي و کسب مهارت هاي کاري و وظيفوي؛
 17. تأليف کتابهاي درسي، ممد درسي و پيشبرد تحقيقات علمي مطابق صلاحيت هاي علمي؛
 18. ابراز نظر براي بهبود امور اکادميک مؤسسه و نصاب درسي موجود، به مسؤولان مربوط؛
 19. تشويق محصلان براي فراگيري بهتر درس و سهم گيري در فعاليت هاي درسي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسه؛
 20. حضور به موقع و اشتراک منظم در امتحانات مؤسسه؛
 21. حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقال مواد درسي و ساير داشته هاي معنوي و مادي مؤسسه به افراد و نهادهاي ديگر، بدون اجازة مقام رياست مؤسسه؛
 22. مراعات تمام مواد شامل وجايب و مکلفيت هاي کارمندان مؤسسه؛
 23. ايجاد نظم و دسپلين در صنوف درسي به خاطر بهترشدن و بالارفتن کيفيت درس؛
 24. طرح سؤالات امتحانات نهايي و چانس کليد جوابات آنها در موعد مقرر؛
 25. نمره دهي پارچه هاي امتحاني و تکميل شقه ها در موعد مقرر و مطابق لايحة امتحانات؛
 26. راهنمايي و داوري منوگراف ها مطابق مؤظفي اساتيد کدر و بر اساس لايحه جذب و استخدام؛
 27. اجراي ساير وظايف سپرده شده از سوي مقاماتِ ذيصلاح بر اساس قوانين و مقررات مؤسسه.

Job Requirement:

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Similar jobs