آشپز،گارسون و سرگارسون

High School   Kabul, Afghanistan Part Time 894
Date Posted:Jul 2, 2019
Reference:001
Closing Date:Aug 2, 2019
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:5
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:8000 - 15000 AFN monthly
Years of Experience:1 - 5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari

About Darbar E Shahi:

Founded: 2001

this is darbar e shahi restaurant which provides food services for people

Job Summary:

رستورانت دربار شاهی به تعداد یک آشپز،یک سرگارسون و سه گارسون ضرورت دارد

شرایط کاری برای آشپز

وقت کار از ساعت ۸ الی ۱۰ شب 

معاش حد اقل ۱۵۰۰۰ افغانی

چنیسیت: ذکور 

تجربه کاری: دارای ۵ سال تجربه کاری باشد

شرایط کاری برای گارسون و سر گار سون 

وقت کار از ۸ الی ۱۰ شب 

سن از ۱۸ الی ۳۰ 

 معاش: حد اقل ۸۰۰۰ افغانی 

طبقه ذکور باشد 

تجربه کاری حد اقل یک سال برای سرگارسون و گارون می باشد.

 


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

عایت و تنظیم امور نظافتی و صحی در جریان پخت و پز.

·        حصول اطمینان از لحاظ کمیت و کیفیت مواد خام خوراکه باب

·        رهنمایی سالم به همکاران آشپزخانه.

·        مراقبت از صورت استعمال درست وسایل آشپزخانه.Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تجربه کاری: آشپزدارای ۵ سال تجربه کاری باشد

تجربه کاری حد اقل یک سال برای سرگارسون و گارون می باشد.


Job Keywords:

آشپز،گارسون و سرگارسون
This job is expired