استاد دایمی پوهنحی ستوماتولوژی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1009
Date Posted:Mar 8, 2022
Reference:001
Closing Date:Jul 8, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:25
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghan Pamir institute of Higher Education:

Founded:

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر جهت ارایه خدمات بهتر تحصیلی در سال 1394 تآسیس گردیده و در پوهنحی های ستوماتولوژی، قابلگی عالی و حقوق و علوم سیاسی مصدر خدمت برای هموطنان عزیز میباشد.ازینکه نهادهای علمی و اکادمیک مراکز ترویج علم و دانش محسوب میشوند و فعالیت هایشان مبتنی بر شفافیت ، صداقت و رعایت قانون میباشد، بناً به موجودیت نیروی انسانی که یک بخش عمده از امور اکادمیک مؤسسه را تشکیل میدهد، در رشد و معیاری شدن مؤسسه نقش ارزندهء را ایفا میکند.

Job Summary:

استاد دایمی پوهنحی ستوماتولوژی در موسسه تحصیلات افغان پامیر

Duties & Responsibilities:

پابندی به حاضری و وقت شناسی 

اشتراک در تدریس عملی و نظری

پیشبرد و رهنمایی کار های لابراتواری، تحقیقاتی، ساحوی و علمی با محصلان

اشتراک فعال در محافل علمی، کمیته ها، مجلس ها و شورا های علمی

تهیه لکچر نوت و رهنمایی های علمی، ساحوی و لابراتواری

اشتراک در برنامه های تحقیقات علمی

سایر وظایفی که در قانون مؤسسات تحصیلات عالی برای استادان در نظر گرفته شده است

Job Requirement:

داشتن تذکره تابعيت

داشتن درجه تحصیلی ( دی ام دی ) یا تخصص در رشته پوهنحی ستوماتولوژی  

مهارت نوشتن و تايپنگ پښتو، دري و انگليسي در کمپيوتر .

تسلط به زبان های ملی ( پښتو ، دري ) و انگلیسی

مهارت های استفاده از تکنالوژی معاصر

(MS Office Full Package & Internet and database)

داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در بخش های مربوطه

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs