استاد زبان‌ آلمانی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 293
Date Posted:Nov 26, 2019
Reference:000
Closing Date:Dec 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:German,Dari,pashto

About مرکز زبان‌های خارجی اهداف:

Founded:

مرکز زبان‌های خارجی اهداف نخستین نهاد آموزشی زبان‌های ملی و بین المللی در کشور است. این مرکز با قدامت در حدود دوازده سال، پس از انتقال از پشاور پاکستان به کشور، خدمات چشم‌گیری را برای شهروندان در عرصه تدریس و آموزش زبان‌ها عرضه نموده است. مرکز زبان‌های خارجی اهداف پس از ثبت و راجستر شدن در وزارت محترم معارف کشور توانست اهداف دراز‌مدت و کوتاه‌مدتی را در عرصه تدریس موثر زبان‌های خارجی در کشور دنبال کند. ترویج‌ و نهادینه ساختن آموزش معیاری زبان‌ها‌ بواسطه استادان با تجربه و بلند بردن آگاهی شهروندان کشور از جمله اهداف مهم این نهاد میباشد. در ضمن، معیاری سازی تدریس و آموزش کاربردی زبان‌ها از طریق انجام اصلاحات ساختاری، انسانی، فنی و ظرفیتی و تغییر متداوم بر بنیاد یک فرهنگ مشارکت پذیر و مشتری محور و راه اندازی کارگاه‌ها، سمینارها و کانفرانس‌های علمی، تخصصی و اجتماعی اساس ماموریت اهداف را تشکیل می‌دهد.


Job Summary:

آماده ساختن شاگردان بخش زبان‌ آلمانی برای امتحان ویزه سفارت آلمان و اتریش.


Duties & Responsibilities:

·        تدیس به سیستم امتحان ویزه سفارت آلمان

·        توانایی تدریس Tangram, Studio D or Munchen  و مواد ضیمه‌ای آنرا داشته باشد.

·        دوره آموزشی (5 ماهه + یک ماه آمادگی) را در مدت 6 ماه تدریس کرده بتواند.

·        مشوره‌های مفید در ارتباط به نحوه اخذ امتحان ویزه فامیلی و تحصیلی را ارایه کرده بتواند.

·        قبل از امتحان اصلی، امتحانات آزمایشی از شاگردان اخذ کرده بتواند.

·        توانایی تنظیم وقت و زمان امتحان شاگردان را در سفارت از طریق تیلیفون و یا ایمیل داشته باشد.Job Requirement:

·        حد اقل سند B2 و یا C1 -زبان و ادبیات آلمانی از کشور آلمان و یا انستیوت گویته از هر کشوری که باشد- را داشته باشد. به سویه‌های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می‌شود.

·        حد اقل دو سال زبان‌آلمانی (برنامه امتحان ویزه سفارت آلمان) را تدریس کرده باشد.·       با میتودها و روش‌های درسی مدرن بلدیت داشته باشد.

·       توانایی تدریس صنوف از A1- B1 را داشته باشد.

·       توانایی گردآوری اطلاعات و مواد درسی تازه و معیاری مرتبط به امتحان را داشته باشد.

·       توانایی مدیریت و کنترول صنوف درسی را داشته باشد.

·       آدم پویا و انعطاف پذیر باشد.

·       با نظم و دسپلین باشد. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired