اتشه امور مهاجرین مقیم پشاور، آسترالیا و اندونیزیا

  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
Bachelor's Degree   Pakistan, Indonesia Full Time 1182
Date Posted:Jul 30, 2019
Reference:0768
Closing Date:Aug 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (2بست) رتبه چهارم وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


اتشه امور مهاجرین مقیم مقیم پشاور

0768


اتشه امور مهاجرین مقیم مقیم اندونیزیا

0770


Job Summary:

هدف وظیفه: رسیدگی به مشکلات مهاجرین، تامین ارتباط با کنوانسیون­های بین­المللی جهت تنظیم امور پناهجویی و مهاجرت و آگاه نمودن وزارت امور مهاجرین و عودت و کنندگان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از وضعیت مهاجرین.

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

2.     تامین ارتباط وهماهنگی با در نظر داشت سلسله مراتب با دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگی های سیاسی مقیم کشورمیزبان جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین.

3.     تامین ارتباط با دولت میزبان و نهادهای ذیربط مهاجرین در کشور میزبان جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین.

4.     ارائه گزارش از وضعیت و تعداد مهاجرین از مجاری رسمی به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

5.     جلب مساعدت های مالی از منابع وموسسات ذیعلاقه بمنظورکمک رسانی به مهاجرین و پناه گزینان.

6.     ارائه نظریات مشورتی به بخش های مربوط جهت حمایت حقوقی مهاجرین در کشورهای میزبان در مراحل مختلف پروسه مهاجرت وعودت.

7.     بازدید از مهاجرین در شهر های که بیشترین پناه گزینان را در خود جا داده جهت آگاهی از وضعیت و رسیدگی به مشکلات شان.

8.     کنترول وارزیابی از چگونگی شیوه استفاده از بودجه منظور شده دولت، سایر ارگانهای تمویل کننده این نمایندگی ها که درآن اصل شفافیت وحساب دهی در نظرگرفته شود.

9.     رعایت قوانین و پالیسی های کشور میزبان با در نظرداشت اصل مسایل دیپلوماتیک غرض رسیدگی به امور مهاجرین و پناه گزینان.

10. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

11. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

Job Location:

Pakistan, Indonesia

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

1. حداقل سند تحصیلی لیسان در یکی از رشته های: روابط بین­الملل ، اقتصاد ، حقوق ، حکومت داری ، توسعه پایه دار ، دیپلوماسی ، مطالعات جهانی ، علوم سیاسی، علوم بشری، جامعه شناسی ، اداره عامه ، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می­شود.

2.     تجربه کاری مرتبط حد اقل سه سال .

3.     تسلط به یکی از زبان­های رسمی کشور ( پشتو و یا دری) زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبانو.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

Job Keywords:

Directer
This job is expired