(بامیان) ترینرپروسس لبنیات

Diploma   Afghanistan, Bamyan Full Time 428
Date Posted:Aug 9, 2022
Reference:IRW-230-2022
Closing Date:Aug 15, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Female
Functional Area:Agriculture
Nationality:Afghan
Salary Range:18 - 20 AFN monthly
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 weeks
Required Languages:Dari,Pashto

About Islamic Relief Worldwide :

Founded: 2015

موسسه اسلامیک )جهانى رفاه اسلامى) یک سازمان غیر انتفاعى و غیردولتى بین المللى است که فعالیت هاى بشردوستانه خود را براى مردم افغانستان در سال 1992 آغاز کرده و طى سالیان متمادى مصروف خدمت رسانى در بخش هاى سرپناه، صحت، کفالت اطفال یتیم، کمک هاى اضطرارى و موسمى , کمک به تعلیم و تربیه ایتام ، تمویل یک باب پرورشگاه براى اطفال یتیم در شهر جلال اباد وپروژه سواد آموزى و حرفه را براى از قشر اناث را در ولایات بلخ ، بامیان و ننگرهار نیز در دست اجرا دارد.

Job Summary:

آموزش و توانمند سازی اهالی ساحات تحت پوشش پروژه در بخش پروسس معیاری و مسلکی لبنیات غرض توانمند سازی و ارتقائی سطح معیشت اهالی.

Duties & Responsibilities:

 • توسعه مواد آموزشی لازم برای پروسیس لبنیات؛
 • برنامه ریزی برای آماده سازی آموزش برای ارایه مدیریت لبنیات ، بهداشت و مراقبت ، انواع تولید و پروسیس لبنیات ، بهره برداری از مواد خام موجود ، طرح تجارت و ارتباط به بازار؛
 • آموزش های فنی و عملی به مستفدین پروژه تقویت و انعطاف پذیری از طریق ارتقای معشیت ؛
 • آموزش روش های بهبود یافته بسته بندی لبنیات به مستفدین پروژه؛
 • آموزش شیر دوشی و تمام پروسیس لبنیات به مستفدین پروزه؛
 • احترام به قوانین و پالیسی دفتر جهانی رفاه اسلامی؛
 • پایندی به حاضری و احترام گذاشتن به اوقات رسمی دفتر؛
 • مسولیت پدیزی و انجام وظیفه به نحو احسن؛
 • تجهیز و تدارک مواد آموزشی برای صنف های مربوطه؛
 • تهیه ، ترتیب و تطبیق پلان درسی به منظور اهداف شان که برای شان در نظر گرفته است؛
 • ترتیب و تنظیم لوازم مورد استفاده ، نگهداری و استفاده سالم از آن ها جهت بهبود کیفیت کار؛
 • تنظیم امتحانات منظم و حصول اطمینان از یادگیر شاگردان؛
 • داشتن پلان درسی روز مره ، هفته وار و ماهوار؛
 • همکاری در راستای فعالیت های پروزه و شریک ساختن تجارب خود با شاکردان و کارمندان پروزه؛
 • راپور دهی منظم از روند پیشرفت پروسیس لبنیات؛
 • وسایر مسولیت های که از طرف مسول پروژه محول میگردد.

Job Requirement:

 • داشتن سند تحصیلی فوق بکلوریا در رشته زراعت و مالداری به سند تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • دو الی سه سال تجربه کاری در پروسس لبنیات. 
 • تجربه کاری با موسسات غیر دولتی.
 • بلدیت به زبان محلی.

Job Location:

Afghanistan, Bamyan
This job is expired