برقی شبکه نادعلی - هلمند برشنا

  DABS
Diploma   Helmand, Afghanistan Full Time 284
Date Posted:Sep 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0088
Closing Date:Sep 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

  • اجرایی وظایف ذیل را به عهده دارد .

Skills Required:

Typing (English,Dari,Pashto)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین.

·        توانایی تکلم با زبانهای محلی، داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

Duties & Responsibilities:

·        وایرنگ داخلی ساختمان ها و تعمیرات.

·        توانایی ترمیم تجهیزات و سامان آلات برقی.

·        توانایی ترمیم وایرنگ تعمیرات و تاسیسات برق.

·        بلدیت کامل و توانایی استفاده از وسایل مدرن برقی

·        توانایی برآورد و ترتیب اسکیچ وایرنگ و دیگر امورات برق

·        انجام کارهای متفرقه که از سوی آمر مربوطه آن واگذارمیگردد.

Job Location:

Afghanistan, Helmand

Qualifications:

  • حد اقل فارغ صنف چهارده در رشته برق.به کسانیکه در بخش مربوطه تجربه کاری دارند اولویت داده میشود .
  • کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

برقی شبکه نادعلی - هلمند برشنا
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc