بست 3 مدیرعمومی اداری، ریاست صحت محیطی و محیط زیست

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 612
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:KM-HR-71
Closing Date:Sep 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

تنظیم و ارائه خدمات اجرائیوی ریاست صحت محیطی ومحیط زیست .

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.         ترتیب پلان کاری مدیریت اجرائیه غرض پیشبرد مؤثر اموراداری واجرائیوی ریاست صحت محیطی ومحیط زیست.

2.        ترتیب مکاتیب، پیشنهاد ها جهت اجراات به موقع

3.        ارایه مشوره های سودمند به آمربخش و انتقال دانش مسلکی به کارمندان تحت اثر

4.        مدیریت کارکن تحت اثر به منظورحصول اطیمنان ازاجراات در تحقق اهداف اداره.

5.        تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام­های مربوط ریاست صحت محیطی ومحیط زیست غرض ارسال به مراجع  مربوطه.

6.        توحید گزارشات بخش­های کاری ریاست صحت محیطی ومحیط زیست به منظور ارائه به رئیس مربوطه.

7.        رهنمائی کارکن تحت اثر درامور ثبت ،وارده ، صادره ، ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن­های غرض تأمین نظم اداری.

8.        توزیع احکام و اوامر مقامات رهبری شاروالی به بخش­های مربوطه طبق هدایت رئیس جهت اجراات.

9.        مشوره پیرامون بهبود اموراجرائیوی با رئیس مربوطه و اخذ هدایت .

10.   تأمین ارتباط باشعبات غرض حصول اسناد وگزارشات و ارائه به رئیس بخش.

11.   رهنمائی مراجعین ازحیث ارتباط با شعبات مربوطه

12.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     درجه تحصیل :

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل سند لیسانس در رشته های، اداره و تجارت، ادبیات، حقوق، علوم اجتماعی، جامعه شناسی به دارنده تحصیلات بیشترارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری، دوسال تجربه کاری در ادارات دولتی بطور رسمی الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      توانائی مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل).


Job Keywords:

KM
This job is expired