چوکیدار (کلینیک باریک آب و کمپنی )

  Ministry of Public Health
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 337
Date Posted:Aug 5, 2019
Reference:چوکیدار (کلینیک باریک آب و کمپنی )
Closing Date:Aug 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد. 


Job Summary:

 فرد نگهبان مطابق به ماهیت وظیفه، تمرکز خود را بالای کیفیت کاری که برایش محول میگردد، مبذول دارد و آنرا بموقع انجام دهد.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 • مکتب ابتدائیه، و برای مکتب متوسطه ارجحیت داده میشود.
 • حداقل 1 سال تجربه نگبانی.
 • ملیت: افغان
 • قادر به تفاهم به زبانهای داخلی (پشتو/دری) باشد.

مسؤوليت هاوسعت وبعد کاري


Duties & Responsibilities:

 1. اجرای امورنگهبانی.
 2. داشتن معلومات کافی در مورد وظیفه و قوانین نگهبانی.
 3. مراعات نمودن قوانین ایمنی .
 4. ترتیب نمودن مراجعین حین ورود و خروج از کلینیک.
 5. حاضر بودن در اتاق نزدیک دروازه و پاسخ دادن به دروازه.
 6. ثبت افراد بیرونی در فورم مخصوص و توزیع کارت ملاقات.
 7. گزارش به موقع از عوارض موجود و احتمالی از تمام بخش ها به آمر کلینیک.
 8. در انتقال سامان و لوازم دفتر همکاری نماید.
 9. گزمۀ منظم یا با خبری از محوطۀ  کلینیک.
 10. در جریان وظیفه باید بیدار و هوشیار باشد.
 11. مسئولیت امنیت و مصئونیت کلینیک را دارد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

 • مکتب ابتدائیه، و برای مکتب متوسطه ارجحیت داده میشود.
 • حداقل 1 سال تجربه نگبانی.
 • ملیت: افغان
 • قادر به تفاهم به زبانهای داخلی (پشتو/دری) باشد.Job Keywords:

چوکیدار (کلینیک باریک آب و کمپنی )
This job is expired