داکتر التراسوند ( ذکور،اناث)

  Ministry of Public Health
Doctorate   Multi City Full Time 237
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:007
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:15
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 1تن ، شفاخانه حوزوی کندز 1 تن، شفاخانه ولایتی تخار 2 تن، شفاخانه ولایتی غور 1 تن، شفاخانه عینو مینه کندهار 2 تن، شفاخانه ولایتی زابل 2تن، شفاخانه ولایتی سمنگان 1 تن ، شفاخانه ولایتی سرپل 2 تن ، شفاخانه حوزوی پکتیا 1 تن ، شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن و شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن در بست 5 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه :      داکتر التراسوند ( ذکور،اناث)

وزارت/اداره  :        وزارت صحت عامه         

موقیعت        : مرکز ولایت هرات-کندهار- غور-زابل-تخار-کندز-بغلان-سمنگان-سرپل-پکتیا- غزنی

بست           :       5

گزارش به   : سرطبيب شفاخانه

گزارش از   : ندارد

هدف وظيفه: 

§        انجام معاينات اولتراسوند براي مريضان سراپا و مريضان داخل بستر نظر به هدايت داکتران شفاخانه

انجام عر ضه خدمات متممه براي شفاخانه  

Skills Required:

Medical

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

-         داشتن تخصص در رشته التراسوند

-         ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي،کمپيوتر


مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Duties & Responsibilities:

1.      اجرای وظیفه برای وزارت صحت عامه در ساعات رسمی

2.      ايفاي مسؤوليت و وظيفه در رابطه به جمع آوري دقيق ارقام معلومات هاي صحي مربوط باسرويس خدمات تشخيصيه راديولوژي

3.      داراي شايستگي کافي در تطبيق مجموعه اساسي خدمات صحي براي شفاخانه ها(EPHS) و انجام وظايف مطابق لايحه و مقررات شفاخانه

4.      اشتراک فعال در طرح وتطبيق پروگرام هاي آموزشي (ترننگ داخل خدمت ) مختلف داخل وخارج شفاخانه

5.      اجراي نوکريوالي در سرويس مربوطه و سرويس عاجل مطابق لست تهيه شده از طرف اداره شفاخانه 

6.      تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه ،اشتراک فعال در ارزيابي ستندرد هاي تعين شده وتهيه پلان کاري

7.      همآهنگي در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدودة سرويس تشخيصيه راديالوژي.

8.      اجراي معاينات التراسونوگرافيک

9.      تامين بهترين روابط في ما بين ديپارتمنت التراسوند را به ديگر ديپارتنمت و ناگذير ميباشد و تهيه سفارشات لازم درمورد خدمات تشخيصيه به سر طبابت

10.   ارتباط منظم، تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطورمنظم با رئيس شفاخانه وسرطبابت .

11.   مسئولیت حفظ و نگهداری تمام وسایل مربوط بخش

اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود.(این وظایف ممکن در داخل OPD ویا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)

Job Location:

Afghanistan, Takhar, Kunduz, Herat, Kandahar, Zabul, Ghor, Sar-e-Pul, Samangan, Paktya, Ghazni, Baghlan

Qualifications:

-         فراغت از فاکولته هاي دولتي طبي(در صورتيکه از خارج کشور يا خارج از دولت باشداسنادش بايد از وزارت تحصيلات عالي ارزيابي گرديده باشد)Job Keywords:

داکتر التراسوند ( ذکور،اناث)
This job is expired