داکتر جراحی نسائی ولادی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 313
Date Posted:Jun 12, 2019
Reference:داکتر جراحی نسائی ولادی
Closing Date:Jun 26, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Female
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

دیپارتمنت آنکولوژی (Oncology Department ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این دیپارتمنت که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای  45 بستر میباشد. این دیپارتمنت که دارای واحدهای آنکولوژی داخله , جراحی و طبی ثبت ارقام سرطانی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-110 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.


Job Summary:

بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی ، وارتقأ ظرفیت مسلکی دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.


Duties & Responsibilities:

 1. اشتراک فعال در راپور وویزت صبحانه.
 2. گرفتن مشاهده و تکمیل دوسیه و معاینات  مریضان داخل بستر.
 3. عرضه خدمات سر اپا(OPD) و برای مریضان داخل بستر مطابق لایحه.
 4. اجرای نوکریوالی های شبانه مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس.
 5. همکاری نزدیک با Headnurse وارد در قسمت درخواست و توزیع ادویه مورد ضرورت مریضان داخل بستر.
 6. ارزیابی از اینکه آیا مریضان داخل بستر ادویه مورد ضرورت خود را مطابق به دوسیه خود دریافت مینمایند.
 7. نظارت از حفظ الصحه وارد مربوطه.
 8. تعقیب معاینات لابراتواری مریضان داخل بستر.
 9. تطبیق پروسیجر های طبی (تیوب انفی ، تیوب احلیل)و غیره.
 10. مریضانیکه از شفاخانه مرخص میگردند برای شان تجویز(Discharge summary).
 11. بهبودی روز افزون کیفیت کاری در عرضه خدمات صحی.
 12. حل پرابلم های سرویس مربوطه با تفاهم با متخصصین و شف سرویس.
 13. تعقیب نمودن پروگرامهای تربیوی مطابق به کریکولوم وزارت صحت عامه(ارائه واشتراک در کنفرانسها، تهیه موضوعات علمی و تحقیقی و سپری نمودن ارزیابی وامتحانات سالانه).
 14. تهیه کنفرانس های علمی جهت ارتقاع ظرفیت
 15. اشتراک در کنفرانس های علمی
 16. عرضه خدمات ارتقاء صحت و تعلیمات صحی
 17. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری

18.  ایفای وظایف دیگر در صورت ضرورت و لزوم دید مسؤل بخش 


Job Requirement:

 1. داکتر طب
 2.  داشتن  تخصص در جراحی عمومی یا نسایی ولادی از داخل و یا خارج کشور تائید شده ادارات مسئول
 3. حداقل یک سال تجربه کاری
 4. آشنای کامل با لسان انګلیسی
 5. آشنای با کمپیوتر و انترنیت
 6. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت 1. راپور ماهوار مریضان
 2. پریزینتیشن ها
 3. مینوت مجلس های واحد
 4. راپور تحقیق علمی
 5. راپور نوکریوالی
 6. ارقام مریضان IPD  و OPD
 7. فورمه های کانسر ریجیستری


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired