درایور

Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 655
Date Posted:Oct 1, 2022
Reference:000
Closing Date:Oct 5, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:OPERATIONS
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:1 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About FKH Media:

Founded:  

FKH Media was established in 2004 by joining “Donya e Honar” Advertising Company (established in 1999) with the FKH Group of companies. The integration of the two companies led FKH Media to turn into a leading advertising and communication agency in Afghanistan. Since the start we provide a wide range of below services to our national and international organizations and companies:

•  Advertising and Public Outreach

•  Media monitoring

•  Audio/Video Production

•  Media planning and Buying

We have been actively involved with Afghanistan Media Landscape for the last 18 years and today our team contains 55 permanent employees in Kabul and 33 provincial offices around the country.

Job Summary:

عنوان: درایور

مدت قرارداد: یک سال، قابل تمدید با دو ماه دوره ازمایشی در شروع

تاریخ ختم: 05 اکتوبر 

تعداد نفر: 1

معاش: نظر به رتب معاش شرکت

جنسیت: مرد

کارفرما: اف، کی، ایچ مدیا FKH Media 


Duties & Responsibilities:

  • محافظت از وسایط مربوطه و جلوگیری از عوارض ناشی از بی احتیاطی
  • آگاهی داشتن از تمام قوانین ترافیکی و دریوری با احتیاط بروی جاده ها
  • رفع عوارض وسیله نقلیه خویش به وقت و زمان
  • نگهداری دقیق روزانه لاگ بوک وسایط نقلیه
  • اجرای سرویس و پاک کاری وسایط مربوطه
  • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار
  • جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و به کاربردن احتیاط لازم در اثنای کار
  • آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی

Job Requirement:

مکان

مکان: کابل دفتر مرکزی

شرایط

تحصیلات: دوازده پاس 

تجربه کاری: حد اقل شش سال تجربه کاری 

زبان: تسلط به زبان های رسمی ( دری یا پشتو) 

دانش و تجربه عملی در مدیریت مرتبط به وظیفه.

اولویت به آنهای داده میشود، که در بخش درایور و تخنیک موتر دارای سابقه بیشتر میباشند

وظایف

وظایف: درایور و محافظت از وسایط مربوطه شرکت

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired