درایور (ننگرهار )

Secondary School   Afghanistan, Nangarhar Full Time 95
Date Posted:Jul 28, 2021
Reference:درایور (ننگرهار )
Closing Date:Aug 7, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH)

Job Summary:

پیشبرد امورات راننده گی با درنظرداشت قوانین ترافیک 

Duties & Responsibilities:

·        حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد

·        استفاده مسئولانه وبا احساس نیک ازوسایط نقلیه مربوطه

·        نگهداری سالم از تمام اجزای وسایط

·        پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه

·        حفظ اسناد مربوط مانند جوازسیر لایسنس و کتابچه گردش

·        ارایه گذارش نیازمندی های واسطه مانند روغنیات پرزه جات و غیره به مدیریت تراسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه

·        تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد

·        تامین نظافت کامل واسطه

توقف و پارک نمودن واسطه بعداز ختم وظایف رسمی در محل معین

·        صادق، راستکار و وظیفه شناس باشد


Job Requirement:

  • دارای توانایی و مهارت خواندن و نوشتن بوده و آشنایی به زبان های ملی کشور داشته باشد
  • 2 سال تجربه کاری در بخش های رانندگی را داشته باشد
  • داشتن لایسنس رانندگی جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد
  • داشتن سند فراغت صنف 12 ارجیحت داده میشود
  • مراعات نمودن تمام قواعد و مقررات اداره ضروری میباشد
  • پابندی به حاضری و ارزش داده به وقت درخواستها


Job Location:

Afghanistan, Nangarhar
This job is expired