دستیار اداری

 
Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 1309
Date Posted:Jan 14, 2021
Reference:110
Closing Date:Jan 23, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Literature,Business Administration ,Management,Social Science ,Economic Growth,Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About AFTEL:

Founded:  

افغان تیلی کام در 13 ستامبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام در بدو تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL ، خدمات انترنت وایکمس ، خدمات انترنت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور تهیه میدارد مبدل ګردیده است. علاوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس برای این دوایر میباشد و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد.

Job Summary:

تنظیم و اجرای کلیه امور اجرائیوی آمریت فروشات

Duties & Responsibilities:


·      ترتیب پلان کاری بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی آمریت فروشات به منظور نیل به اهداف تعیین شده.

·      تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام های آمریت فروشات غرض ارسال به مراجع مربوط.

·      دریافت و توحید گزارشات آمریت فروشات و تقدیم آن بمقام مربوط.

·      تنظیم ملاقات های آمریت فروشات و گرفتن مینوت های مجلس جهت انسجام امور.

·      ایجاد هماهنگی با بخش های آمریت فروشات جهت تسریع روند اجراات.

·      اخذ و تکثیر احکام و اوامر آمریت فروشات به بخش های مربوط جهت اجراء امور.

·      تنظیم، ثبت، حفظ و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای آمر فروشات.

·      تنظیم سیستم فایلنگ به شگل هارد و سافت جهت دسترسی آسان و بموقع.

·      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.

·      اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.Job Requirement:

داشتن سند تحصیلی حداقل چهارده در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی , ادبیات و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

متقاضیان میتوانند cv  یا خلص صوانح شانرا به ایمیل آدرس های hr@afghantelecom.af و h.Roein@afghantelecom.af  با ذکر نمبر بست (   ) درموضوع ایمیل ارسال نمایند.متقاضیانیکه

درخواستی خویش را بعد از تاریخ اعلان بست ارسال مینمایند و یا هم شرایط مندرج این

بست را تکمیل ننمایند شامل پروسه امتحان تحریری و مصاحبه نمیگردند

Submission Email:

  hr@afghantelecom.af,h.roein@afghantelecom.af