دستیار اداری آمریت مالی - مرکز

  DABS
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 988
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0141
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

دستیار آمریت اداری موظف است وظایف مختلف اداری و دفتر دیپارتمنت مربوطه را انجام دهد. وظایف معمولاً محدود بوده که حاوی وظایف روزمره می شود. وظایف خاص نظر به نیازمندی دیپارتمنت قابل تغییر بوده ولی محدود به تهیه مکاتیب, سیستم فایل بندی, تیلفون و دفترداری میباشد. دستیار متذکره بیشتر روی تایپ نمودن اسناد و مکاتیب و امورات اداری تمرکز خواهد نمود.  

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        دانستن گرامر دری/ پشتو, املا و نقطه گذاری.

·        دانستن روش ها و طرزالعمل های دفتری از قبیل اسناد و مکاتیب و استفاده از وسایل و تجهیزات استندرد دفتر.

·        توانایی بروز حساسیت و ظرافت هنگام ارتباط با دیگران.

·        توانایی تایپ کردن به سرعت 25 کلمه در هر دقیقه.

·        توانایی استفاده از نرم افزار و سخت افزار و سخت افزار کمپیوتر و تجهیزات دفتری.

·        دانستن و پیروی نمودن از هدایات شفاهی و کتبی.

·        تنظیم, هماهنگی, و تکمیل وظایف به وقت زمان آن.

·        اجرای محاسبات حسابی بطور روزمره.

·        توانایی اجرای کار در یک تیم و نائل شدن به اهداف مشترک.

Duties & Responsibilities:

·        دریافت دسته بندی و توزیع مکاتیب ارسالی به مراجع مربوطه.

·        تهیه و ترتیب مکاتیب سلاید ها, و سایر اسناد با استفاده از کمپیوتر.

·        حصول اطمینان از اینکه تمام اسناد و مکاتیب به موقع ارسال گردیده است.

·        تایپ کردن پیش نویس ها, یاد داشتها, اجازه نامه ها, گزارش ها, درخواست نامه ها, اسناد, مکاتیب وسایر فورمه ها, حفظ و مراقبت لوازم و تجهیزات, فرمایش تجهیزات بر حسب ضرورت.

·        پاسخ دادن به تیلفون ها, ارائه معلومات روزمره, دریافت پیام ها و تماس تیلفونی به مقصد مناسب.

·        دریافت, حفظ و نگهداری و تجدید فایل ها, فورمه ها, موجودی, دفتر روزانه, و سایر اسناد.

·        همکاری در تهیه و جمع آوری معلومات برای کاکنان, فوتوکاپی و چاپ اسناد, توزیع و ارسال مکاتیب به کارکنان.

·        اجرای سایر وظایف محوله.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا در رشته های محاسبه و اداره منجمنت با داشتن دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired

Attachments:

Application Form.doc