دستیار فروشات

 
Diploma   Herat, Afghanistan Full Time 1555
Date Posted:Jul 20, 2020
Reference:097
Closing Date:Jul 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Commercial,Law,Business Administration ,Social Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About AFTEL:

Founded:  

افغان تیلی کام در 13 ستامبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام در بدو تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL ،خدمات انترنت وایکمس، خدمات انترنت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور تهیه میدارد مبدل ګردیده است. علاوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس برای این دوایر میباشد و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد.

Job Summary:

ارایه خدمات شایسته به مشتریان، جذب مشتریان و بلند بردن سطح فروشات.

Duties & Responsibilities:

1.      فروشات فکس لین. 

2.      فروشات کریدیت کارت های فکس لین.

3.      راهنماهی وارایه مشوره لازم به مشترکین جهت اگاهی از ساحات پوشش و گزارش دادن ساحات که در ان ضرورت به تیلفون بوده اما تحت پوشش قرار نگرفته در تفاهم به ام دی اف مربوط.

4.      ارایه راپور فعال شدن روز مره به بخش بک آفیس.

5.      تحویلی پول عواید فروشات بطور پانزده روزه وترتیب اسناد فروشات وتحویلی عواید به سوپروایزر فروشات و فرستادن کفارم های مشترکین بطور ماهوار به آرشیف.

6.      ترتیب و تنظیم اسناد مشترکین یا کفارم ها مشترکین به طور ماهانه جهت راجستر نمودن در بخش ارشیف .

7.        تغیر نمبر و انتقال شماره ها و رفتن در ساحه در بعضی اوقات جهت تشویق مشترکین به خدمات بازار یابی.

Job Requirement:

 تحصیلات: داشتن سند تحصیلی حداقل چهارده در یکی از رشته های: اداره و تجارت، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

  تجارب: داشتن حد اقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط برای چهارده پاس و ۱ سال برای لیسانس.

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired