دستیار خزاین - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1168
Date Posted:Nov 19, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0162
Closing Date:Dec 3, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص مذکور وظایف مختلف دفتری را برای مدیر بخش انجام دهد. شخص مذکور باید از توانایی های خاص برخوردار باشد تا تمام امور یومیه را به مدیر خزاین و آمر بخش حل نماید.Duties &

Duties & Responsibilities:

·   Communicating with all banks and collecting weekly bank statements

·   Preparing and sending the weekly Bank Report to the top management

·   Reconciling provincial collections with DABS-HQ collections (with bank statements) for all Bank on monthly basis

·    Custody and reporting of Letters of Credits

·   Maintenance & Reporting of Procurement Advances

·  Collection and Reporting of Cash Count Forms from all provinces on weekly basis

·   Collection Deposition Custodian & Reporting on Bid Guarantees (BG)

·   Act as focal point for resolving issues pertaining to all bank related queries as and when required

·   Assist Treasury Manager in whatever manner he may require from time to time

Job Requirement:

Diploma in Banking, Economics

One years in related field

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        At least one year of experience in related field

·        High level of IT skills, particularly in Microsoft applications

·        Excellent verbal and written English and Pashto/ Dari language skills are required.

·        Ability to multi task, and deliver under pressure.

·        Strong level of motivation and proactivity who can work with minimal supervision.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired