دستيار ســـــوانح

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1031
Date Posted:Jan 4, 2020
Reference:V A - 1398 - KBD - 01 - 015
Closing Date:Jan 13, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

کارمند مذکور مسؤل پبشبرد فعالیت های روزمره منابع بشری به ویژه کنترول حاضری را تحت نظر آمر مافوق انجام میدهد. همچنان شخص مذکور باید توانایی اجرای چندین وظیفه را در عین زمان داشته و درضمن از قابلیت انعطاف پذیری در اجرای وظایف نیز برخودار باشد.

 

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

 

 • تحریر و تایپ مکاتیب، پشنهاد و استعلام ها و همچنان نظارت از کارتن های صادره و وارده مکاتیب.
 • درج و پاسخ مکاتیب که از شرکت و یا ادارات بیرونی و یا واحد های دومی ریاست کابل برشنا مواصلت میکند
 • تنظیم و نگهداری دوسیه فارم ها و مطمئن بودن از صحت معلومات داده شده.
 • همکاری در قسمت اخذ سوابق و دفتر سوانح کارمندان کابل برشنا عین تقرر شان در شرکت.
 • تکمیل امضا رؤسا بعد از ترتیب پشنهاد های کاری و مکاتیب تقرری.
 • کنترول حاضری تمام کارمندان وکارگران دافغانستان برشنا شرکت.
 • تهیه و ترتیب معلومات از خدمتی بودن کارمندان در جریان سفر.
 • معامله فورم های رخصتی و مریضی و همچنان تهیه ترتیب گزارش حاضری در اخیر هر ماه.
 • درج کارمندان جدیدالشمول در دفتر حاضری و حذف کارمندان منفک شده از دفتر حاضری

Job Requirement:

تحصیلات لازم:

 • لیسانس در رشته اداره و تجارت و یا حقوق


تجارب لازم:

 • حد اقل دو سال تجربه کاری در منابع بشری

سایر مهارتها:

·        آشنائی کامل با برنامه های کمپیوتر.

·        مهارت افهام و تفهیم عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired