(عضو دیتابیس - مرکز ( قراردادی

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1492
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0257
Closing Date:Apr 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

مدیریت امور دیتابیس، ثبت تمام معلومات و حفظ و نگهداری تمام اسناد ریاست تدارکات در مطابق با قانون و طرزالعمل تدارکات و سایر اسناد تقنینی نافذه

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        آشنایی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها به خصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات

·        بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی(دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی

·        مهارت و توانایی در ایجاد و انکشاف دیتابیس الکترونیکی و سیستم فایلنگ


Duties & Responsibilities:

1.      درج پروژه های زیر سقف پلان تداراتی در سیستم APPMS

2.      در قرارداد ها در سیستم ACPMS

3.      بروز نمودن سیستم APPMS و ACPMS به وقت و زمان معین و روزمره

4.      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده

5.      ترتیب یک سیستم منظم به هدف حفظ تمام اسناد مربوطه به ریاست تدارات غرض استفاده از آن در هنگام ضرورت

6.      مدیریت و مراقبت از کلیه امور دیتابیس آمریت تدارکات جهت تحقق اهداف و برنامه مورد نظر اداره

7.      انجام اقدامات لازم در راستای حل مشکلات دیتابیس و هماهنگ نمودن و رسیدگی به مشکلات و موضوعات بخش دیتابیس

8.      ارائه مشوره و نظریات مشخص در قسمت انکشاف و بهبود امور دیتابیس و ثبت پلان های تدارکاتی

9.      درچ تمام معلومات مربوط به تدارکات اجناس، خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) و امور ساختمانی و احصائیه در دیتابیس و حفظ اسناد مربوطه

10.  ایجاد آرشیف منظم جهت حفظ و نگهداری تمام اسناد مربوطه تدارکات اداره

11.  حفظ معلومات از داوطلبان ثبت شده در دیتابیس و فایل های مربوطه به منظور حصول اطمینان از درج درخواست دهندگان

12.  ارائه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه به مقامات ذیصلاح و عضو مسلکی پلانگداری اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه

13.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا رشته عمومی با 1-2 سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

نوت : مدت قرارداد بست متذکره شش ماه میباشد و قرارداد قابل تمدید است

This job is expired