(عضو دیتابیس - مرکز ( قراردادی

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1265
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0257
Closing Date:Apr 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

مدیریت امور دیتابیس، ثبت تمام معلومات و حفظ و نگهداری تمام اسناد ریاست تدارکات در مطابق با قانون و طرزالعمل تدارکات و سایر اسناد تقنینی نافذه

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        آشنایی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها به خصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات

·        بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی(دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی

·        مهارت و توانایی در ایجاد و انکشاف دیتابیس الکترونیکی و سیستم فایلنگ


Duties & Responsibilities:

1.      درج پروژه های زیر سقف پلان تداراتی در سیستم APPMS

2.      در قرارداد ها در سیستم ACPMS

3.      بروز نمودن سیستم APPMS و ACPMS به وقت و زمان معین و روزمره

4.      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده

5.      ترتیب یک سیستم منظم به هدف حفظ تمام اسناد مربوطه به ریاست تدارات غرض استفاده از آن در هنگام ضرورت

6.      مدیریت و مراقبت از کلیه امور دیتابیس آمریت تدارکات جهت تحقق اهداف و برنامه مورد نظر اداره

7.      انجام اقدامات لازم در راستای حل مشکلات دیتابیس و هماهنگ نمودن و رسیدگی به مشکلات و موضوعات بخش دیتابیس

8.      ارائه مشوره و نظریات مشخص در قسمت انکشاف و بهبود امور دیتابیس و ثبت پلان های تدارکاتی

9.      درچ تمام معلومات مربوط به تدارکات اجناس، خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) و امور ساختمانی و احصائیه در دیتابیس و حفظ اسناد مربوطه

10.  ایجاد آرشیف منظم جهت حفظ و نگهداری تمام اسناد مربوطه تدارکات اداره

11.  حفظ معلومات از داوطلبان ثبت شده در دیتابیس و فایل های مربوطه به منظور حصول اطمینان از درج درخواست دهندگان

12.  ارائه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه به مقامات ذیصلاح و عضو مسلکی پلانگداری اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه

13.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا رشته عمومی با 1-2 سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

نوت : مدت قرارداد بست متذکره شش ماه میباشد و قرارداد قابل تمدید است

Job Keywords:

(عضو دیتابیس - مرکز ( قراردادی

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/AE4BCA14-9FF5-4771-93C2-4F5CD78B253C

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.