عضو فنی - پلخمری بغلان برشنا

 
Diploma   Baghlan, Afghanistan Full Time 264
Date Posted:May 18, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0021
Closing Date:Jun 2, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرای وظایف ذیل را به دوش دارد .

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با همکاران خویش.

·        آشنایی کامل از سیستم منابع بشری دولتی 

·        توانایی تکلم با زبانهای محلی کشور.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

Duties & Responsibilities:

 

·        توانایی کار در تمام فصل سال در هروقت که ضرورت فابریکه باشد مخصوصا در زمستان که الی اخیر شب نیز کارخواهید نمود.

·        اطاعت از امرآمرین مافوق خویش.

·        توانایی کار در محیط جمعی و پر سروصدا وعدم برخورد و منازعه با کارمندان و یا کارگران دیگر.

·        حد اقل تحصیل ۱۴ در بخش برق و یا میخانیکی.

·        توانایی کار در ساخت پایه ها و یا در صورت ضرورت در هر جایکه از طرف مدیران بخش لازم دانسته میشود.

·        داشتن حد اقل تجربه کاری ۲ الی ۳ سال در بخش ساخت و ساز ویا برق فابریکه پایه سازی ارجهیت داده میشود.

·        داشتن مکان در حومه شهر پلخمری ورسیدن به موقع به وظیفه.

·        ارایه گذارش به مامور مراقبت کننده تایم خویش.

·         حاظر شدن به وقت و رفتن به وقت معینه تنظیم شده.

·        عدم دست زدن به مسایل تفرقه افگنی و سیاسی وپرداختن به کار مطابق وظیفه که سپرده میشود برای وی.

·        توانایی کار در فضا با وسایل ایمینی و رعایت تمامی قوانین کار و پالیسی شرکت.

·        انجام صادقانه کارهای سپرده شده به وی با حفظ ایمانداری.

Job Location:

Afghanistan, Baghlan

Qualifications:

فوق بکلوریا در رشته ساختمانی با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو فنی - پلخمری بغلان برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


 Link: https://drive.google.com/open?id=1rCUAoHJ1KlE1W-0h5N9sGtumhxI44uLIDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc