عضو کادر علمی (استاد)

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 595
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:N/A
Closing Date:Dec 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Kabul University, Faculty of Economics:

Founded:  

پوهنتون کابل

پوهنتون کابل بزرگترین و قدیمی ترین موسسه تحصیلات عالی در افغانستان می باشد. این پوهنتون در طول تاریخ خود از سال 1932 میلادی بدین سو، نه تنها زمینه تحصیل را برای تعداد زیادی از افغانها مساعد نموده، بلکه با جلب توجه محصلان از کشورهای منطقه، شهرت بسزای در منطقه کسب نموده است. پوهنتون کابل از یک فرهنگ غنی، قدامت تاریخی و برتری اکادمیک برخوردار می باشد.

پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل درسال 1336 بنام موسسه اقتصادي كابل ايجاد گرديد ودرسال 1337 بنام پوهنحی اقتصاد درحلقه پوهنحی هاي پوهنتون کابل شامل شد. پوهنحی اقتصاد تا سال 1340 پروگرام درسي مشترك با پوهنحی حقوق داشت، از شروع سال تعلیمی 1340 دو صنف اول ودوم خود را از پوهنحی حقوق مجزا و پروگرام مستقل را تطبيق نمود.

پوهنحی اقتصاد در حال حاضر یکی از پوهنحی های پیشتاز، دارای کریکلم معیاری و بهروز شده بوده که فارغ التحصیلان آن فرصت های زیادی در بازار کار دارند. این پوهنحی به شکل مستقل در رشته های ذیل محصل می پذیرد:

  1. دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات
  2. دیپارتمنت محاسبه
  3. دیپارتمنت امورمالی و بانکی
  4. دیپارتمنت احصائیه اکونومتری.
  5. دیپارتمنت اقتصاد ملی


Job Summary:

عضو کادر علمی در تدریس، رهنمایی محصلان، تحقیق، اشتراک در کمیته ها و سایر وظایف که مطابق قانون به وی سپرده می شودسهم می گیرد.

Duties & Responsibilities:

·        اشتراک در تدریس زیر نظر استادان رهنما؛

·        رهنمایی تطبیقات، تمرینات و اجرای کارهای عملی؛

·        رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف ها، پروژه های دیپلوم، سیمینارها و کنفرانس های علمی؛

·        اشتراک فعال در کمیته ها، سهم گیری در امور اکادمیک و امور عرضه خدمات پوهنحی و موسسه تحصیلی مربوط؛

·        اجرای تحقیقات علمی در موضوعاتی که از طرف استاد رهنما تعیین و مورد تائید دیپارتمنت، پوهنحی یا موسسه تحصیلی مربوطه قرار گرفته باشد؛

·        ارتقای سطح دانش در رشته مربوطه؛

·        انجام سایر وظایف محوله طبق لایحه مربوطه.


Job Requirement:

دارای حد اقل سند ماستری در رشته امور مالی و بانکی

نداشتن بیشتر از یک مضمون مشروطی در جریان تحصیل

داشتن تسلسل رشتوی در دوره لیسانس و ماستری

سن دارندگان سند ماستری از 35 و دارندگان سند دکتورا از 45 سال بیشتر نباشد

تسلط به یک زبان معتبر بین المللی

سایر شرایط که در قانون تسجیل شده

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired