عضو کادر علمی (استاد)

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1585
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:N/A
Closing Date:Jan 3, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Kabul University, Faculty of Economics:

Founded:  

Kabul University is the oldest and largest institution of tertiary education in Afghanistan.

Job Summary:

عضو کادر علمی در تدریس، رهنمایی محصلان، تحقیق، اشتراک در کمیته ها و سایر وظایف که طبق قانون تحصیلات عالی به وی سپرده می شود ایفای وظیفه می نماید.

Duties & Responsibilities:

مطابق قانون تحصیلات عالی ملکی افغانستان

Job Requirement:

حد اقل دارای سند ماستری در رشته اداره تجارت (MBA(

برای دارندگان سند دکتورا ارجحیت داده می شود

نداشتن بیشتر از یک مضمون مشروطی در طی دوره تحصیل

سایر موارد که قانون صراحت دارد

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired