عضو کادر علمی (استاد)

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 658
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:N/A
Closing Date:Jan 3, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Kabul University, Faculty of Economics:

Founded:  

Kabul University is the oldest and largest institution of tertiary education in Afghanistan.

Job Summary:

عضو کادر علمی در تدریس، رهنمایی محصلان، تحقیق، اشتراک در کمیته ها و سایر وظایف که طبق قانون تحصیلات عالی به وی سپرده می شود ایفای وظیفه می نماید.

Skills Required:

language skills(English, Dari, Pashto)Class ManagementOffice Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مطابق قانون تحصیلات عالی ملکی افغانستان

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حد اقل دارای سند ماستری در رشته اداره تجارت (MBA(

برای دارندگان سند دکتورا ارجحیت داده می شود

نداشتن بیشتر از یک مضمون مشروطی در طی دوره تحصیل

سایر موارد که قانون صراحت دارد

Job Keywords:

دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

Submission Guideline:

لطف نموده کاپی اسناد تحصیلی و تذکره هویت تان را همراه با خانه پری فورم مروبوطه و درخواستی تان عنوانی ریاست پوهنتون الی تاریخ 4 جدی 1398 به ریاست پوهنتون کابل تسلیم دهید.

برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://ku.edu.af/fa/announcement/75699

Submission Email:

  sadat@ku.edu.af