عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش حقوقی

  وزارت معادن وپترولیم
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 440
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:mtc
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan,International
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:10 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت معادن وپترولیم :

Founded:  

کمیته تخنیکی معادن

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و سایر نهادهای ذیدخل در قسمت ارزیابی، مدیریت و طی مراحل فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان همکاری می‌نماید. بر اساس قانون معادن، این کمیته مکلف به اراِئه پیشنهادات و ارزیابی تصامیم در بخش معادن می‌باشد.


پیش‌زمینه

کمیته تخنیکی معادن شامل پنج عضو انتصابی بوده که از بخش‌های حقوقی، مالی، و اکتشاف، جیولوجی و معدنکاری استخدام می‌گردند. اعضای کمیته تخنیکی معادن با داشتن تخصص و تجارب تخنیکی پیشنهادات جامع تخنیکی خویش را در رابطه به وظایف و فعالیت‌های کمیته تخنیکی معادن ارائه می‌نمایند. 

Job Summary:

شرح وظیفه

عضو کمیته تخنیکی معادن با سایر اعضای کمیته، وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای مربوط همکاری­­ لازمه را با استفاده از توانایی­ها و تجارب حقوقی خویش در رابطه به بررسی، ارزیابی و ارایه مشوره بر مطالعات امکان‌سنجی، پیشنهاددات معدنکاری، پروگرام­های اکتشافی، برنامۀ کاری نظر به حکم معادن مقیاس کوچک و بزرگ و اعلان ساحات معدنکاری انجام دهد. برعلاوه وی مکلف به ارایه پیشنهادات در رابطه به پالیسی­های صادرات معادن می­باشد. عضو متذکره هم­چنان مکلف به ارزیابی پیشنهادات داوطلبی می­باشد. 

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف و مکلفیت­ها:

1-           اشترک منظم در جلسات کمیته تخنیکی معادن یا در صورتیکه توسط رئیس کمیته اشتراک وی در جلسات ضروری تلقی گردد.  


2-           بررسی و ارایه پیشنهادات حقوقی به کمیته تخنیکی معادن غرض تاییدی یادداشت‌های که توسط وزارت معادن و پترولیم مرتبط به وظایف کمیته تخنیکی معادن در حال ترتیب یا ترتیب شده باشند.

3-           ارزیابی درخواست‌های داوطلبی و تهیه گزارشات ارزیابی آن در پرتو قانون معادن.

4-           بررسی و تسهیل روند ارزیابی و منظوری طرزالعمل‌های جوازدهی که در مرحله تسوید قرار داشته و یا مسوده آن توسط اداره مربوطه ترتیب داده خواهد شد. عضو کمیته همچنان مسؤولیت تهیه و ترتیب، ارایه پیشنهادات در مورد طرزالعمل جوازدهی را به کمیته تخنیکی معادن، دیپارتمنت مربوطه بعهده داشته و از مطابقت احکام آن با قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل می‌نماید.

5-           ارزیابی و ارایه پیشنهادات به کمیته تخنیکی معادن در رابطه به تعلیق (جوازهای تعلیق شده و در حال تعلیق) و لغو جوازهای اکتشافی و بهره برداری معادن. 

6-           عضو کمیته متعهد به انجام مکلفیت‌های کمیته در رابطه به اعلان و لغو ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و ساحات ممنوعه می‌باشد.

7-           بررسی و تهیه پیشنهادات برای کمیته تخنیکی معادن و یا دیپارتمنت‌های ذیربط وزارت معادن و پترولیم در رابطه به مطالعات و پیشنهادات معدنکاری.

8-           بررسی و ارزیابی درخواست­ها برای اعطای جواز معدنکاری نظر به حکم مقیاس کوچک و بزرگ و تهیه پیشنهادات لازم در رابطه به چگونگی برنامه کاری به مقیاس کوچک وبزرگ.

9-           ارایه مشاوره و پیشنهادات در رابطه به تغییر پروگرام­های اکتشافی، پیشنهادات معدنکاری و برنامه کاری به مقیاس کوچک.

تهیه و ارایه پیشنهادات در رابطه به استفاده زیربنا­های موجود در سکتور استخراجی

Job Requirement:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد هفتم قانون معادن با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

1-           داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در رشته حقوق ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته فوق الذکر ارجحیت داده میشود. 

2-           داشتن حد اقل 10 سال تجربه کاری مرتبط.

3-           آشنایی با معیارهای بین‌المللی مربوط سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها.

4-           داشتن مهارت‌های لازم در بخش مدیریت و ارتباطات.

5-           حداقل سن 30 سالگی را تکمیل نموده باشد.

6-           آشنایی کامل به زبان‌های دری/پشتو و انگلیسی. برای اتباع خارجی آشنایی با زبان انگلیسی حتمی بوده ولی آشنایی با زبان‌های ملی حتمی نمی‌باشد.

7-           داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


مهارتهای لازم:

1-           مهارت و توانایی­های لازم برای بررسی اسناد حقوقی و تهیه پیشنهادات تخنیکی.

2-           تشخیص مشکلات تخنیکی در پلان‌گذاری، طرزالعمل‌ها و بررسی راه­حل­های متناسب به آن.

3-           بررسی پروژه­های پیشنهاد شده در مطابقت با مواد قانون معادن.

توانایی کاری در محیط­های مختلف کاری

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired