عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش مالی

  وزارت معادن وپترولیم
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 589
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:MTC
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan,International
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:10 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت معادن وپترولیم :

Founded:  

کمیته تخنیکی معادن

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای ذیدخل در قسمت ارزیابی، مدیریت و طی مراحل فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان همکاری می‌نماید. بر اساس قانون معادن، این کمیته مکلف به اراِئه پیشنهادات و ارزیابی تصامیم در بخش معادن به مقیاس کوچک و بزرگ می‌باشد.


پیش‌زمینه

کمیته تخنیکی معادن شامل پنج عضو انتصابی بوده که از بخش‌های حقوقی، مالی، و اکتشاف، جیولوجی و معدنکاری استخدام می‌گردند. اعضای کمیته تخنیکی معادن با داشتن تخصص و تجارب تخنیکی پیشنهادات جامع تخنیکی خویش را در رابطه به وظایف و فعالیت‌های کمیته تخنیکی معادن ارائه می‌نمایند.Job Summary:

شرح وظیفه

عضو کمیته تخنیکی معادن با سایر اعضای کمیته، وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای مربوط همکاری­­ لازمه را با استفاده از توانایی­ها و تجارب مالی خویش در رابطه به بررسی، ارزیابی و ارایه مشوره بر مطالعات امکان‌سنجی، پیشنهاددات معدنکاری، پروگرام­های اکتشافی، برنامۀ کاری به مقیاس کوچک و اعلان ساحات معدنکاری انجام دهد. برعلاوه وی مکلف به ارایه پیشنهادات در رابطه به پالیسی­های صادرات معادن می­باشد. عضو متذکره هم­چنان مکلف به ارزیابی پیشنهادات داوطلبی می­باشد. 


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف و مکلفیت­ها:

1-     اشترک منظم در جلسات کمیته تخنیکی معادن یا در صورتیکه توسط رئیس مربوطه اشتراک وی در جلسات ضروری تلقی گردد.  

2-     بررسی و ارایه پیشنهادات مالی به کمیته تخنیکی معادن غرض تاییدی یادداشت‌های که توسط ادارات مرتبط به وظایف کمیته تخنیکی معادن در حال ترتیب یا ترتیب شده باشند.

3-     ارزیابی درخواست‌های داوطلبی و تهیه گزارشات ارزیابی آن در پرتو قانون معادن از دیدگاه مالی.

4-     ارزیابی پروسه داوطلبی غرض اعطای قراردادهای معدنکاری و جواز­های معدنکاری، و حصول اطمینان از اینکه برگذاری پروسه در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل­های نافذه می­باشد.

5-     بررسی و تسهیل روند ارزیابی و منظوری طرزالعمل‌های جوازدهی که در مرحله تسوید قرار داشته و یا مسوده آن توسط دیپارتمنت مربوطه ترتیب داده خواهد شد. عضو کمیته همچنان مسؤولیت تهیه و ترتیب، ارایه پیشنهادات در مورد طرزالعمل جوازدهی را به کمیته تخنیکی معادن، اداره مربوطه بعهده داشته و مکلف است از مطابقت احکام آن با قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل نماید.

6-     ارزیابی و ارایه پیشنهادات به کمیته تخنیکی معادن در رابطه به تعلیق (جوازهای تعلیق شده و در حال تعلیق) و لغو جوازهای اکتشافی و بهره‌برداری معادن. 

7-     ارایه نظریات و پیشنهادات در رابطه به اجرای امتیازات معدنکاری غرض جایگزینی با جوازهای انتقالی.

8-     همکاری با کمیته تخنیکی معادن در زمینه مدیریت قراردادهای معدنکاری، ارایه مشوره‌های لازم در مطابقت با قوانین نافذ افغانستان. عضو کمیته متعهد به انجام مکلفیت‌های کمیته در رابطه به اعلان و لغو ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و مناطق ممنوعه می‌باشد.

9-     عضو مالی کمیته مکلف بر ارایه نظریات تخصصی در زمینه مسایل مالی، ارزیابی مالی مقتضیات قراردادها، ارزیابی ارزش و حمایه اقتصاد ملی و ارزیابی مطالعات امکان سنجی و درخواستی‌های معدنکاری مطابق قوانین ملی و مقررات نافذه می‌باشد.

10- ارزیابی جوانب مالی لغویا تعلیق جواز های اکتشاف و بهره برداری، تحلیل و تجزیه عوارض ناشی از آن و شریک ساختن پیشنهادات به کمیته.

11- سهمگیری در بررسی و ارزیابی درخواست‌ها برای اعطای جواز معدنکاری به مقیاس کوچک وبزرگ و ارایه پیشنهادات لازم در ارتباط به برنامه کاری به مقیاس کوچک و بزرگ.

12- ارایه پیشنهادات در ارتباط به استفاده زیربناهای موجود در سکتور صنایع استخراجی.

13- عضو کمیته تخنیکی معادن روی موضوعات مالی تمرکز داشته و مشوره‌های لازم را در ارتباط به کمبودی‌های موجود در قسمت رویالتی بر اساس قانون معادن افغانستان ارایه می­نماید. عضو کمیته همچنان مکلف به ارزیابی قرارداد معدنکاری و ارایه پیشنهادات در رابطه به تعویض جواز انتقالی میباشد. 

Job Requirement:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد هفتم قانون معادن با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.


1-           داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در یکی از رشته های: مدیریت مالی، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه ویا داشتن سند معادل آن و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. 

2-           داشتن حد اقل 10 سال تجربه کاری مرتبط.

3-           آشنایی با معیارهای بین‌المللی مربوط سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها.

4-           داشتن مهارت‌های لازم در بخش مدیریت و ارتباطات.

5-           حداقل سن 30 سالگی را تکمیل نموده باشد.

6-           آشنایی کامل به زبان‌های دری/پشتو و انگلیسی. برای اتباع خارجی آشنایی با زبان انگلیسی حتمی بوده ولی آشنایی با زبان‌های ملی حتمی نمی‌باشد.

7-           داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


مهارتهای لازم:

1-           مهارت و توانایی­های لازم برای بررسی اسناد تخنیکی و تهیه پیشنهادات تخنیکی.

2-           تشخیص مشکلات تخنیکی در رابطه به پلان‌گذاری، طرزالعمل‌ها و بررسی راه­حل­های متناسب به آن.

3-           بررسی پروژه­های پیشنهاد شده در مطابقت با مواد قانون معادن.

4-           توانایی کاری در محیط­های مختلف کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired