عضو مدیریت عمومی انسجام اجتماعات و شوراهای مردمی بست 5 ریاست انسجام امور مردمی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 740
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:km-hr-165
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

استماع ویاد داشت پشنهادات ومشکلات شوراها وشریک سازی پیشنهادات با آمر انسجام مردمی

Duties & Responsibilities:

1.   ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.   پیگیری وتعقیب هدایت های آمر انسجام مردمی.

3.   همکاری با آمر انسجام مردمی در تامین ارتباط باشوراهای مردمی ، شورای های زنان، شوراهای جوانان ، شوراهای فرهگنی ، شورای علماء‌، بخش های اجتماعی نهادهای تحصیلی وتعلیمی وسایر شوراهای مردمی.

4.   اشتراک فعال در جلسات که از جانب شوراها ونهاد های اجتماعی تدویر میگردد.

5.    استماع ویاد داشت پشنهادات ومشکلات شوراها وشریک سازی پیشنهادات با آمر انسجام مردمی

6.   ارایه پیشنهادات به آمر انسجام مردمی به منظور پیشبرد بهتر امور دفتری.

7.   ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

8.   اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل: حداقل داشتن سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی , اقتصادبه دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

  1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

1. به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود.

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی

o      مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx