عضو محافظت ریلی - دستگاه حرارتی تره خیل

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 303
Date Posted:Jul 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0058
Closing Date:Jul 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پیشبرد امورات محافظت ریلی دستگاه حرارتی تره خیل


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

آشنائی بزبان انگلیسی وکمپیوتر

 داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری .

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری .

توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی .


Duties & Responsibilities:

مراقبت ازتمام ریلی ها وسیستم های حفاظتی دستگاه .

خاموش کردن آلارم هاوپیداکردن مشکلات آن .

ترمیم وتعویض نمودن ریلی ها درصورت ضرورت

چک کردن سیستم برق ریلی ها وسیستم های حفاظتی.

امتحان نمودن کارکرد ریلی ها در صورت وصل بودن درشبکه .

-امتحان نمودن کارکرد ریلی ها درصورت قطع بودن ازشبکه .

راپور گرفتن روزانه ازتمام ریلی هاوسیستم های حفاظتی .

 راپورگرفتن ماهوار ازتمام ریلی ها و سیستم های محافظتی .

مراقبت ازتمام سیستم های ارتباطی وتیلفون ها

مراقبت ازتمام کیبل های فایبر آبتیک وکمونیکیشن


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

عضو محافظت ریلی - دستگاه حرارتی تره خیل
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc