عضو سمع شکایات - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1257
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQS/99- 0261
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 متصدی این پست مسئولیت رسیدگی به تماس های مشتریان محترم برق را به عهده دارد ، همچنان در قسمت تماس های مشتریان ، مسیر دهی تماس ها به مسئولین ، ثبت مشکلات و شکایات مشتریان در سیستم دیتابیس سمع شکایات ، تهیه راپور از اطلاعیه ها ، ارائه معلومات در رابطه به خدمات برشنا شرکت به مشترکین محترم برق را نیز عهده دار میباشد.


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )
  2.  توانائی کامل تحریر و مکالمه با زبان انگلیسی .
  3. بلدیت کابل به برنامه های کمپیوتری بالخصوص (Ms.Office) ضروری میباشد.


Duties & Responsibilities:

·تطبیق هدایات و رهنمود های سرشفت مربوط و همچنان همکاری همه جانبه و فعال در قسمت رسیدگی به شکایات مشتریان.

·انعطاف پذیری در قسمت تنظیم به شفت های کاری مختلف (شفت شبانه و شفت بعداز ظهر).

· رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان برق که از طریق تماس تیلفونی به شارت کود (144) سمع شکایات مواصلت میورزد.

· اولویت بندی ، مسیر دهی و رسیده گی به شکایات واصله از طریق شارت کود (144) سمع شکایات.

·  درج شکایات و مشکلات مشتریان برق در سیستم ثبت شکایات مشتریان و حصول اطمنیان از رسیده گی به انها.

· داشتن سرعت عمل در رسیده گی به تماس های مشتریان و درج شکایات در سیستم حین تماس با مشتری.

· مسیردهی تماس ها به کارمند سرشفت و یا مسئولین مربوط با درنظرداشت اولویت بندی شکایات.

·  ارائه معلومات مفصل و دقیق در رابطه به تحویلی بل های صرفیه برق و همچنان پروسه های خدمات مشتریان به مشترکین محترم برق که به شماره (144) سمع شکایات بتماس میشوند.

· توانائی یادگیری و در حافظه نگاه داشتن اطلاعات و معلومات در رابطه به خدمات برق رسانی به مشتریان محترم برق.

·داشتن توانائی انجام کار تحت فشار در شفت های مختلف و مهارت های ارتباطی موثر.

·داشتن خلاقیت در مطرح کردن راه حل عملی و موثر برای رفع مشکلات مشتریان.

·ارائه گزارش هفته وار از فعالیت های روز مره به سرشفت مربوط.

· پابندی به حاضری و داشتن انعطاف پذیری کامل در قسمت کار در شفت های کار ی متغیر نظر به لزوم دید.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا و یا لیسانس رشته عمومی با یک سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired