عضو سمع شکایات - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1014
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQS/99- 0261
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 متصدی این پست مسئولیت رسیدگی به تماس های مشتریان محترم برق را به عهده دارد ، همچنان در قسمت تماس های مشتریان ، مسیر دهی تماس ها به مسئولین ، ثبت مشکلات و شکایات مشتریان در سیستم دیتابیس سمع شکایات ، تهیه راپور از اطلاعیه ها ، ارائه معلومات در رابطه به خدمات برشنا شرکت به مشترکین محترم برق را نیز عهده دار میباشد.


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )
  2.  توانائی کامل تحریر و مکالمه با زبان انگلیسی .
  3. بلدیت کابل به برنامه های کمپیوتری بالخصوص (Ms.Office) ضروری میباشد.


Duties & Responsibilities:

·تطبیق هدایات و رهنمود های سرشفت مربوط و همچنان همکاری همه جانبه و فعال در قسمت رسیدگی به شکایات مشتریان.

·انعطاف پذیری در قسمت تنظیم به شفت های کاری مختلف (شفت شبانه و شفت بعداز ظهر).

· رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان برق که از طریق تماس تیلفونی به شارت کود (144) سمع شکایات مواصلت میورزد.

· اولویت بندی ، مسیر دهی و رسیده گی به شکایات واصله از طریق شارت کود (144) سمع شکایات.

·  درج شکایات و مشکلات مشتریان برق در سیستم ثبت شکایات مشتریان و حصول اطمنیان از رسیده گی به انها.

· داشتن سرعت عمل در رسیده گی به تماس های مشتریان و درج شکایات در سیستم حین تماس با مشتری.

· مسیردهی تماس ها به کارمند سرشفت و یا مسئولین مربوط با درنظرداشت اولویت بندی شکایات.

·  ارائه معلومات مفصل و دقیق در رابطه به تحویلی بل های صرفیه برق و همچنان پروسه های خدمات مشتریان به مشترکین محترم برق که به شماره (144) سمع شکایات بتماس میشوند.

· توانائی یادگیری و در حافظه نگاه داشتن اطلاعات و معلومات در رابطه به خدمات برق رسانی به مشتریان محترم برق.

·داشتن توانائی انجام کار تحت فشار در شفت های مختلف و مهارت های ارتباطی موثر.

·داشتن خلاقیت در مطرح کردن راه حل عملی و موثر برای رفع مشکلات مشتریان.

·ارائه گزارش هفته وار از فعالیت های روز مره به سرشفت مربوط.

· پابندی به حاضری و داشتن انعطاف پذیری کامل در قسمت کار در شفت های کار ی متغیر نظر به لزوم دید.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا و یا لیسانس رشته عمومی با یک سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو سمع شکایات - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/7FD1DADD-BBA3-47C4-9359-41CF1BDF145F

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.