عضو ترمیمات برقی - دستگاه حرارتی تره خیل

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 292
Date Posted:Jul 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0059
Closing Date:Jul 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پیشبرد امورات ترمیمات برقی دستگاه  حرارتی تره خیل


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

آشنائی بزبان انگلیسی وکمپیوتر

 داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری .

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری .

توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی .


Duties & Responsibilities:

آگاهی ازقوانین ایمنی دستگاه

آشنائی باتجهیزات وسامان الات برقی

چک نمودن ساحه وفعال نگهداشتن تجهزات برقی دستگاه

عیب یابی ورفع مشکلات برقی

ترمیم وحقظ مراقبت نظربه دستورالعمل های کاری دستگاه

سهم گرقتن درکاری های گروپی


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

عضو ترمیمات برقی - دستگاه حرارتی تره خیل
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc