عضو ترمیمات میخانیکی - دستگاه حرارتی تره خیل

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 450
Date Posted:Dec 24, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0180
Closing Date:Jan 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پیشبرد امورات میخانیکی دستگاه برق حرارتی تره خیل

Duties & Responsibilities:

1.     رعایت قوانین ایمنی کار

2.     ترمیم لیکی پیپ ها ی دیزل واب

3.     ترمیم پمپ های دیزل وپمپ های اب انجن ها 

4.     پاککاری فلترهای دیزل انجن وهوای چالانی انجن ها

5.     مراقبت ازجنراتورهای اضطراری وکمپریسورهای هوا

6.     چرب کاری وال های دیزل درتمام ساحات دستگاه وعایق ساختن پیپ های اب وذخایرآب یوپبورد

  1. ترمیمات جاری انجن ها،تجزیه کننده های موادسوخت سنگین ومبلائیل،پمپ های تمام سیستم هاسردکن هاوگرم کن ها
  2. چک نمودن ساحه مطابق چک لیست وپاککاری ساحه کاربعدازختم کار
  3. تعویض نمودن مبلائیل کمپریسورمطابق پروسیجر

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته میخانیک و به کسانیکه در بخش مر بوطه تجربه کاری دارند اولویت داده میشود

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·        مهارت مکالمه شفاهی و عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·        توانایی تکلم با زبان های ملی و انگلیسی

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired