عضو ترمیمات میخانیکی (تره خیل ) - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 366
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0064
Closing Date:Jul 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پیشبرد امورات میخانیکی دستگاه برق حرارتی تره خیل را به عهده دارد


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·       آشنائی بزبان انگلیسی وکمپیوتر

·         داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری .

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری .

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی .


Duties & Responsibilities:

1.     رعایت قوانین ایمنی کار

2.     ترمیم لیکی پیپ ها ی دیزل واب

3.     ترمیم پمپ های دیزل وپمپ های اب انجن ها 

4.     پاککاری فلترهای دیزل انجن وهوای چالانی انجن ها

5.     مراقبت ازجنراتورهای اضطراری وکمپریسورهای هوا

6.     چرب کاری وال های دیزل درتمام ساحات دستگاه وعایق ساختن پیپ های اب وذخایرآب یوپبورد

  1. ترمیمات جاری انجن ها،تجزیه کننده های موادسوخت سنگین ومبلائیل،پمپ های تمام سیستم هاسردکن هاوگرم کن ها
  2. چک نمودن ساحه مطابق چک لیست وپاککاری ساحه کاربعدازختم کار
  3. تعویض نمودن مبلائیل کمپریسورمطابق پروسیجر


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

عضو ترمیمات میخانیکی (تره خیل ) - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc