گرافیک دیزاینر- مرکز

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 816
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0170
Closing Date:Dec 12, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

  مسؤل اجرای و طرح وظایف گرافیکی بوده و کوشش نماید تا طرح های گرافیکی را مطابق به معیارهای قبول شده انجام دهد، شخص مذکور برای مدیر نشرات و آگاهی عامه گزارش میدهد.

Duties & Responsibilities:

- تهیه اعلانات تصویری و صوتی به گرافیک عالی متنوع نظر به نیازمندی های برشنا

2- طرح و دیزاین گرافیک غرض جاگزینی مطالب و موضوعات نشراتی

3- تهیه چارت ها و ویدیو کلپ های معیاری د افغانستان برشنا شرکت

4- انکشاف نظریات، افکار خلاق و تطبیق آن در امور گرافیک و طرح ها

5- طرح کارهای گرافیکی که توجه مشترکین برق را جلب نموده و از انرژی برق استفاده مثبت نماید

6- تهیه مواد مسلکی برای دیزاین و تصحیح مواد سپرده شده به وی

7- تصحیح نمودن مواد فلم های مستند برشنا

8- مسؤل عیار کردن صدا، مکسر صدا و ریکاردر برای تهیه مواد تبلیغاتی، کمک کننده مسؤل پخش اعلانات صوتی و تصویری در جلسات و گردهمایی ها

9- ارائه کاری با کیفیت در بخش کاری جهت تامین اهداف متوقعه بخش مربوطه

10- در صورت ضرورت اجرای وظیفه عکاس و فلمبردار

11- دیزاین جنتری، مجلات، راپور سالانه و رساله های چاپی

12- اجرای وظایف دیگر یومیه رسمی که توسط آمر و یا مدیر به وی سپرده می شود.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس رشته عمومی با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·       مهارت مکالمه شفاهی عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·       توانایی تسلط عالی در زبانهای محلی و انگلیسی

·       حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری

·       صداقت و حفظ محرمیت کاری

·       توانایی کار بشکل فردی و گروهی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired