Home Appliance Repair Trainer/آموزگار ترمیم لوازم منزل

Diploma   Multi City Part Time 613
Date Posted:Jun 2, 2020
Reference:Help-0047
Closing Date:Jun 12, 2020
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 - 7 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Afghanistan:

Founded:  

موسسه هلپ از سال 2002 بدینسو پروژه های متعدد را در بخش های آموزش فن وحرفه، تسهیلات شغلی، عودت و ادغام مهاجرین، ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی و نهادهای مدنی را در ولایات هرات و بامیان موفقانه با شرکای کاری دولتی خویش تطبیق نموده است. برای مزید معلومات در مورد فعالیت های موسسه هلپ در افغانستان به سایت های ذیل مراجعه فرمایید. 

 www.help-org.af / www.help-ev.de

Job Summary:

ترینر/آموزگار مهارت های فنی و حرفوی مسوولیت دارد تا مستفیدین برنامه را در حرفه ذکر شده بطور مسلکی و در مطابقت با نصاب آموزشی، آموزش دهد. آموزگار هم چنان مسوولیت دارد تا در بخش تشبثات کوچک با تیم تسهیلات کارآفرینی و کاریابی مؤسسه در ولایت هرت همکاری نموده و زمینه کاریابی و کارآفرینی را برای مستفیدین فراهم آورد. آموزش ها در دو بخش تئوری و عملی به پیش برده خواهد شد و میزان بخش های ذکرشده براساس نصاب آموزشی معین گردیده است. مستفیدین این پروژه شامل اطفال خیابانی، اطفال بیجاشدگان داخلی، اطفال ردمرز شده بدون سرپرست، اطفال متقاضی شمولیت در نیروهای پولیس می باشد.

Duties & Responsibilities:

  ارائه آموزش های مسلکی و با کیفیت برای مستفیدین برنامه؛ هرصنف حداقل 20 مستفید؛

تهیه پلان درسی منظم و کامل مطابق به نصاب درسی مؤسسه هلپ و بخش انکشاف مهارت های ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات؛

تهیه نوت یا جزوه آموزشی معیاری برای حرفه متذکره و یا بروز رسانی نوت درسی موجود؛\

  تهیه نمودن لست تمامی مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای پیشبرد حرفه متذکره؛

 ارائه آموزش به صورت تئوری (20%) و عملی (80%) برای مستفیدین؛

ایجاد فضای آموزشی دوستانه و گفتگوی دو طرفه در صنف آموزشی؛

کار بر روی استعدادها و ذهنیت مستفیدین برای تشویق آنان به تمرکز بیشتر بر روی حرفه متذکره و تلاش برای ایجاد یک کسب و کار کوچک؛

ارائه آموزش های جانبی مانند برخورد با مشتری، برآورد هزینه ها، برآورد قیمت فروش و غیره؛

تهیه و تنظیم پلان جامع برای بخش حسابداری و مشتری مداری؛

 اخذ امتحانات منظم صنفی، هفته وار، ماهوار، میان دوره و ختم دوره به منظور ارزیابی هرچه بهتر کارآموزان و ارائه آموزش بهتر با متود درسی به روزتر به آنها؛

تهیه سؤالنامه امتحانات به موقع؛

بررسی روزانه از کارکرد کارآموزان، چه کارهای صنفی و چه کارهای خانگی آنها؛

گرفتن حاضری منظم، دقیق و به موقع؛

 حاضر شدن به وظیفه از ساعت 08:00 الی 12:30در مرکز ذکر شده؛

 ارائه گزارش از سطح پیشرفت صنف آموزشی و تک تک شاگردان به تیم کاریابی و اداره مرکز به صورت هفته وار؛

داشتن توانایی و مهارت حفظ و مراقبت از اسناد، وسایل و تجهیزات صنف

استفاده از روش های نوین و استندرد برای تدریس حرفه آموزان

تدریس به زبان ساده و بسیط محلی که برای تمام مستفیدین قابل فهم باشد

معرفی بازار های خرید و فروش محصولات و خدمات مربوط به حرفه به حرفه آموزان

Job Requirement:

·        میزان تحصیلات: حداقل فارغ صنف دوازدهم باشد. به افراد دارای مدارک بالاتر، ارجحیت داده می شود.

·        حداقل تجربه مشابه: 5 سال، به افراد با تجربه بیشتر ارجحیت داده می شود.

·        دارای مهارتهای فردی خوب و روابط اجتماعی بالایی باشد.

·        عملاً در بازار کارهرات مصروف بوده و یا ارتباط منظم داشته باشد.

·        زبان های مورد ضرورت: دری، پشتو و انگلیسی

به افرادی که لیسانس رانندگی داشته باشند، ترجیح داده میشود

·        کار کردن در شرایط دشوار

·        توانایی کار در یک محیط چند ملیتی


استاد حرفه مربوطه باید همکاری خوب و روابطی مسئولانه و سازمانی داشته باشد.

Job Location:

Afghanistan, Ghor, Badghis
This job is expired