کارمند فروش

  Mido Dairy Production Co.Ltd
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 1153
Date Posted:Mar 20, 2019
Reference:02032019
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Sales/Marketing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:1 month
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Mido Dairy Production Co.Ltd:

 

شرکت تولیدی لبنیات میدو یک تولید کننده بزرگ محصولات لبنی است که در کابل فعالیت می کند

Job Summary:

فروشات و بازاریابی از جمله امورات مهم و عمده یک شرکت تولیدی میباشد. شخص که در بست متذکره استخدام میشود نیز با تجربه و پشت کار باشد تا بتواند فروشات را توسعه داده و در جمع آوری مشتریان جدید فعال باشد

Skills Required:

Sales

Duties & Responsibilities:

بازدید روزانه از بازار به رهنمایی سوپروایزر.

- افزایش و حفظ فروش شرکت از طریق فروش روزانه.

- بررسی و گزارش هر گونه فعالیت های بازاریابی.

- بررسی و گزارش فعالیت های هر رقیب در بازار.

- بررسی، تصحیح و گزارش هر گونه مدیریت سوء رفتار، سوء تفاهم و اشتباه در مورد محصول و تصویر شرکت.

- چک ، بررسی و نظارت از تولیدات شرکت برای دسترسی اسان برای متقاضیان در دکاکین.

- همیشه لباس های پاک پوشیده شود.

- اطاعت و انجام هر گونه وظیفه رسمی که توسط سوپروایزر وی به رضایت کامل اختصاص داده شده باشد.

- به نمایش گذاشتن محصولات شرکت در یخچالها در دکاکین و مغازه ها. 

- اجرای سایر وظایف که از طرف سوپوروایزر برایشان داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ارغ صنف دوازده

يك سال تجربه كاري در بخش فروشات در شهر كابل،

به زبانهاي دري و پشتو كامل داشته باشد

This job is expired