کارمند انسجام و نظارت از پلانهای عملیاتی-مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 909
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:VA-DABS-HOS/99-0283
Closing Date:Sep 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند این پست مسئولیت امور محوله ذیل را بر عهده خواهد داشت

Duties & Responsibilities:

ترتیب پلان کار ربعوار و سالانه و اخذ منظوری ان از آمر پلان.

 دریافت و انسجام معلومات درمورد تولید و تورید حقیقی انرژی برق، در مرکز و ولایات طی هر ماه .

تحلیل و ارزیابی قیمت تمام شد تورید و تولید انرژی برق ار داخل و خارج کشور.

تحلیل و ارزیابی قیمت تولید انرژی برق از تولید کننده های داخلی.

دریافت و انسجام معلومات از ظرفیت های ناصبه و تولید حقیقی از منابع تولید و تورید (شبکه ها، لین های انتقال و سب استیشنها) موجود و پلانی.

تحلیل و ارزیابی مقدار ضایعات انرژی برق در سیستم و شبکات برق رسانی در مرکز و ولایات

ترتیب گزارش معلومات جمع اوری شده و ارائه ان به امریت پلان .

ترتیب گزارش کاری ماهانه ، ربعوار ، سالانه و ارائه آن به آمریت پلان- ریاست پلان و پالیسی. 

ترتیب مکاتیب و ارسال آن به شعبات و ادارت ذیربط.

جمع آوری نقشه های تخنیکی (SLD) شبکات برق مرکز و ولایات در هماهنگی به مرکز معلومات انرژی برق.

تعقیب و پیگیری مکاتیب واصله از سایر مراجع در قبال وظایف سپرده شده.

ترتیب گزارش کاری ربعوار وسالانه و ارائه آن به آمریت پلان-ریاست پلان و پالیسی . 

انجام سایر وظایف که از جانب آمر پلان و یا رئیس پلان و پالیسی به طور خاص سپرده میشود .

انسجام و نظارت از پلان

انسجام پلان سالانه .

آبدیت یا بروز عیار ساختن پلان 5 سال در هر سال 

Job Requirement:

​لسانس انجنیر برق ​سه سال در بخش های تخنیکی، مدیریت پروژه و یا در سکتور انرژی


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/C01CCF1C-A546-4896-B17A-ACEC84FADB0D

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected