کارمند بازاریابی مرکز خیاطی

  شاروالی کابل
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 558
Date Posted:Oct 9, 2019
Reference:km-hr-106
Closing Date:Oct 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Male
Functional Area:Sales/Marketing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:


شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

 اگاهی دهی در رابطه به اضرار استفاده از خریطه های پلاستیکی ، همچنان توزیع و فروش خریطه های تکه ایی برای دوکانداران و جمع آوری عواید آن. 


Skills Required:

Market KnowledgeMarketingMarket Research

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری  روزانه ، هفته وار و ماهوار

2.     آگاهی دهی در مورد اضرار استفاده از خریطه های پلاستیک برای دوکانداران و فروشندگان

3.     توزیع خریطه های تکه ای برای دوکانداران بطور هفته وار

4.     جمع آوری پول خریطه ها بعد از فروش از دوکانداران

5.     تعقیب نمودن با دوکانداران جهت فروش خریطه ها بعد از پروسه اگاه دهی و توزیع

6.     راپور دهی به طور روزانه برای مسول برنامه

7.     پیشبرد منظم اموری که برای کارمند سپرده میشود

8.     تامین ارتباط و هماهنگی با تیم حمایت از شاروالی کابل

9.     همکاری و هماهنگی با خیاط های مرکز خیاطی

10. تشویق و ترغیب دوکانداران جهت فروش خریطه های تکه یی

11. سایر وظایف که از طرف مسولین سپرده خواهد شد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

·        حد اقل فوق بکلوریا باشند

·        کارمند برحال دولت نباشند

·        داشتن تجربه کاری در بخش های آگاهی دهی و بازاریابی

·        تجربه کاری در نهاد های اجتماعی و مهارت های راه اندازی کمپاین را داشته باشند

·        مهارت گزارش نویسی و راپور دهی را داشته باشند

·        به زبان های ملی ( دری و پشتو ) تسلط داشته باشند

·        متعهد به اجرای وظیفه

·        داشتن مهارت برقراری ارتباطات بهتر با مردم.

·        از شهرت نیک بر خوردار باشند

·        آشنایی با کمپیوتر به خصوص مایکروسافت آفس داشته باشند


Job Keywords:

km
This job is expired