کارمند دیتابیس و راپوردهی

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1229
Date Posted:Sep 22, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0097
Closing Date:Oct 6, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 کارمند دیتابیس مسؤلیت نظارت از کارکرد دیتابیس های بلنگ مورد استفاده دفتر مرکزی و ولایات و حل مشکلات غیر متراقبه که در دیتابیس های بلنگ واقع می شود را به عهده دارد, همچنان این کارمند مکلف به ترتیب نمودن گزارشات مورد نیاز بخش های مختلف د افغانستان برشنا شرکت از سیستم های بلنگ می باشد.    

 Duties & Responsibilities:

 • نظارت از کارکرد دیتابیس های سیستم های بلنگ.
 • ارائه طرح ها و همکاری در توسعه دیتابیس های مورد نیاز بلینگ.
 • معلوم نمودن نقاط ضعف دیتابس ها جهت حصول اطمینان از مصؤنیت آن.
 • حل مشکلات غیر متراقبه که هنگام کار کرد در دیتابیس ها واقع می شود.
 • ترتیب نمودن کیوری های مختلف جهت ارایه گزارشات مطابق درخواست.
 • ارزیابی نمودن راپور های مختلف النوع که در اپلیکیشن سیستم های بلینگ موجود میباشد.
 • نظارت از صحت بودن ارقام راپور های مختلف النوع سیستم های بلنگ.
 • ارایه فارمت های جدید راپور ها جهت شامل نمودن آن در سیستم های بلنگ.
 • تنظیم و ترتیب راپور های ارایه شده از سیستم های بلینگ طبق نیاز.
 • فراهم ساختن آموزش های لازم برای کارمندان مدیریت های بلینگ ولایات جهت ترتیب نمودن راپور های مختلف.
 • ارایه گزارش هفته از کارکرد روزمره مدیریت بلنگ به آمریت بلنگ.
 • اجرای سایر امور که از جانب آمرمستقیم و یا مقامات ذیصلاح واگذار میگردد.


Job Requirement:


 • لیسانس در رشته کمپیوتر ساینس (BCS).
 • آشنایی مکمل با دیتابیس و SQL.
 • با داشتن سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/6D44C290-BEF1-4809-8CDB-E6401C2F2B40

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Similar jobs