کارمند کامره و گرافیک

  ATRA
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 863
Date Posted:Jan 14, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

Founded:

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( آمر اسنا د و ارتبا ط ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary:

 

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود (  عضو مسلکی کامره و گرافیک) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری  شان را  ارسال نمایند.


.عنوان وظیفه: کارمند کامره و گرافیک

شعبه مربوطه: اسناد و ارتباط

گزارش به: مدیر بخش مربوطه

موقعیت: منزل دهم وزارت مخابرات

تعداد بست: یک


Skills Required:

Ms.Office ProgramsHonesty

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ü            داشتن مهارت لازمه ،پلان ګذاری ، رهنمایی ، کنترول از جریان اجراات و راپور نویسی .

ü          

ü            به پروګرام های دیزایننګ بلدیت کامل داشته باشد .

ü            به لسان های پشتو ودری صحبت کرده وبه لسان انګلیسی بلدیت داشته باشد .

ü            سوابق جرمی نداشته باشد .

ü            تابعیت کشور را داشته ودر کشور مقیم باشد .

ü            به پروګرام های کمپیوتر ( Ms Office )  و انترنت دسترسی کامل داشته باشد .

ü            دارای شخصیت پسندیده و نیکو باشد .

ü            در رفتن به ولایات کشور مشکل نداشته باشد.

 بلدیت به برنامه‌های کمپوتری Adobe premier، Corel Video Studio ,Power Director ، Adobe Photoshop، Adobe after effect، و یا برنامه‌های مشابه آن داشته باشد. 
Duties & Responsibilities:

1-     عکس‌برداری از مجالس و محافل اداره اترا جهت نشر در ویب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی،

2-     تهیهShort Clips  از تمام امور اداره .

3-     فلمبرداری از محافل و سخنرانی‌های مقامات اداره اترا جهت نشر،

4-     تهیه ویدیو از کارکردهای اداره اترا جهت نشر،

5-     تهیه و ایدیت ویدیوی اعلانات اداره اترا جهت نشر در رسانه‌ها،

6-     کارکردن گرافیک روی عکسها و ویدیوهای اداره،

7-     دیزاین مواد اشتهاراتی و تبلیغاتی اداره اترا،

8-     حفظ و نگهداری عکسها و ویدیوهای اداره اترا در کامپیوتر و یا هارد دیسک جهت مراجعه و در یافت بعدی،

9-     انجام سایروظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر ذیصلاح مطابق قانون جهت پیشبردکارهای مربوطه سپرده می‌شود.Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

     دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس در رشته‌های حقوق ، اقتصاد ،ژورنالیزم، هنرهای زیبا، کامره و گرافیک و اداره و تجارت باشد. 

  داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط .

    

Job Keywords:

کارمند کامره و گرافیک
This job is expired