کارمند ثبت و تمدید عضویت های اتاقهای ولایتی آمریت روابط اعضاء

  Afghanistan Chamber of Commerce and Industries ( ACCI )
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 684
Date Posted:Nov 2, 2019
Reference:hr-77
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Database Developing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Chamber of Commerce and Industries ( ACCI ):

Founded:  

در عرصه خدمتگذاری به جامعه سکتور خصوصی، اتاق تاریخچه طولانی دارد که به 84 سال قبل برمیگردد. در سال 1310 تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تبدیل شد و نمایندگی هایی در ولایات به منظور دفاع از سکتور خصوصی ایجاد نمود. قانون اتاق در سال 1388 تصویب و توشیح شد که به اساس آن، اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی تعریف گردید. این امر قدمی بود بسوی همکاری بیشتر سکتور خصوصی و دولت در راستای ایجاد محیط مناسب تجارت که توسط سکتور خصوصی در سراسر کشور به پیش برده میشود.

Job Summary:

کارمند ثبت و تجدید عضویتهای اتاقهای ولایتی موظف است تا عضویت اعضای اتاقهای ولایتی / ولسوالی و اعضای سکتور خصوصی که به هر دلیلی از ولایات به کابل آمده اند و به دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایگذاری افغاستان جهت اخذ و یا تمدیدعضویت مراجعه مینمایند ، پروسه ثبت و تمدید عضویت شان رااز نام اتاق ولایتی / ولسوالی مورد نظر شان طی مراحل نموده و اسناد وسوابق را به ولایت مربوط اخبار نماید. و تمامی معضلات مربوط به عضویت های اتاق های ولایتی را در همآهنگی آمر دیپارتمنت حل و فصل نموده و گزارشات ولایات را بطور ماهوار جمع آوری مینماید


Skills Required:

Research & Management skills

Provinces to travel:

Kabul
Kapisa
Parwan
Wardak
Logar
Nangarhar
Laghman
Panjshir
Baghlan
Bamyan
Ghazni
Paktika
Paktya
Khost
Konar
Nooristan
Badakhshan
Takhar
Kunduz
Samangan
Balkh
Sar-e-Pul
Ghor
Daykundi
Urozgan
Zabul
Kandahar
Jawzjan
Faryab
Helmand
Badghis
Herat
Farah
Nimroz

Duties & Responsibilities:

 • فورم درخواست خانه پری شده از جانب عضواتاقهای ولایتی را بررسی نمود و خلاها و نواقص آنرا مرفوع نماید .
 • اسناد منضمه شامل کاپی جواز فعالیت ، کاپی تذکره یا پاسپورت و دو قطعه عکس را ضم فورم درخواست عضویت نموده جهت تآ ئید به آمریت عمومی روابط اعضا ارائه نماید .
 • کارت عضویت عضو را پرنت و در اختیار شان بگذارد .
 • اسناد عضویت را جهت ثبت دیتابیس به مسئول دیتابیس قرار دهد.
 • شهرت عضو را با معلومات آن از طریق ایمیل به اتاق ولایتی مربوط اطلاع دهد .
 • اسناد عضویت را بعد از ثبت دیتابیس طور ماهوار ضم مکتوب به اتاق ولایتی مربوط ارسال نماید .
 • جمع آوری دیتابیس اتاقهای ولایتی در ختم هرماه و ترتیب و تنظیم آنها منحیث دیتابیس عمومی در فایل اکسل .

·      ارسال تشکرنامه به اعضای که عضویت اتاق را اخذ و یا عضویت خویش را تمدید مینمایند.

·      ارسال اطلاعیه به اعضاء در رابطه به تاریخ ختم عضویت شان .

·      ارسال معلومات به اعضاءاز طریق ایمیل وتلفون در رابطه به کنفرانس ها، سیمینار ها ودیگر پروگرام های که از طرف اتاق برگذار میگردد.

·      اشتراک وسهم فعال در برنامه های تمدید عضویت (رتنشن)

·      رفع مشکلات اعضای اتاقهای ولایتی درمزکز .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

 1. دارای تحصیلات عالی لیسانس
 2. حد اقل سه ساله تجربه کاری داشته باشد .
 3. به پروگرام های office اشنائی و مهارت کامل داشته باشد.
 4. به لسانهای دری،پشتو و انگلسی تحریر و تکلم کرده بتواند

This job is expired