کارمند ثبت و تمدید عضویت های اتاقهای ولایتی آمریت روابط اعضاء

  Afghanistan Chamber of Commerce and Industries ( ACCI )
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 437
Date Posted:Nov 2, 2019
Reference:hr-77
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Database Developing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Chamber of Commerce and Industries ( ACCI ):

Founded:  

در عرصه خدمتگذاری به جامعه سکتور خصوصی، اتاق تاریخچه طولانی دارد که به 84 سال قبل برمیگردد. در سال 1310 تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تبدیل شد و نمایندگی هایی در ولایات به منظور دفاع از سکتور خصوصی ایجاد نمود. قانون اتاق در سال 1388 تصویب و توشیح شد که به اساس آن، اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی تعریف گردید. این امر قدمی بود بسوی همکاری بیشتر سکتور خصوصی و دولت در راستای ایجاد محیط مناسب تجارت که توسط سکتور خصوصی در سراسر کشور به پیش برده میشود.

Job Summary:

کارمند ثبت و تجدید عضویتهای اتاقهای ولایتی موظف است تا عضویت اعضای اتاقهای ولایتی / ولسوالی و اعضای سکتور خصوصی که به هر دلیلی از ولایات به کابل آمده اند و به دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایگذاری افغاستان جهت اخذ و یا تمدیدعضویت مراجعه مینمایند ، پروسه ثبت و تمدید عضویت شان رااز نام اتاق ولایتی / ولسوالی مورد نظر شان طی مراحل نموده و اسناد وسوابق را به ولایت مربوط اخبار نماید. و تمامی معضلات مربوط به عضویت های اتاق های ولایتی را در همآهنگی آمر دیپارتمنت حل و فصل نموده و گزارشات ولایات را بطور ماهوار جمع آوری مینماید


Skills Required:

Research & Management skills

Provinces to travel:

Kabul
Kapisa
Parwan
Wardak
Logar
Nangarhar
Laghman
Panjshir
Baghlan
Bamyan
Ghazni
Paktika
Paktya
Khost
Konar
Nooristan
Badakhshan
Takhar
Kunduz
Samangan
Balkh
Sar-e-Pul
Ghor
Daykundi
Urozgan
Zabul
Kandahar
Jawzjan
Faryab
Helmand
Badghis
Herat
Farah
Nimroz

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

 • فورم درخواست خانه پری شده از جانب عضواتاقهای ولایتی را بررسی نمود و خلاها و نواقص آنرا مرفوع نماید .
 • اسناد منضمه شامل کاپی جواز فعالیت ، کاپی تذکره یا پاسپورت و دو قطعه عکس را ضم فورم درخواست عضویت نموده جهت تآ ئید به آمریت عمومی روابط اعضا ارائه نماید .
 • کارت عضویت عضو را پرنت و در اختیار شان بگذارد .
 • اسناد عضویت را جهت ثبت دیتابیس به مسئول دیتابیس قرار دهد.
 • شهرت عضو را با معلومات آن از طریق ایمیل به اتاق ولایتی مربوط اطلاع دهد .
 • اسناد عضویت را بعد از ثبت دیتابیس طور ماهوار ضم مکتوب به اتاق ولایتی مربوط ارسال نماید .
 • جمع آوری دیتابیس اتاقهای ولایتی در ختم هرماه و ترتیب و تنظیم آنها منحیث دیتابیس عمومی در فایل اکسل .

·      ارسال تشکرنامه به اعضای که عضویت اتاق را اخذ و یا عضویت خویش را تمدید مینمایند.

·      ارسال اطلاعیه به اعضاء در رابطه به تاریخ ختم عضویت شان .

·      ارسال معلومات به اعضاءاز طریق ایمیل وتلفون در رابطه به کنفرانس ها، سیمینار ها ودیگر پروگرام های که از طرف اتاق برگذار میگردد.

·      اشتراک وسهم فعال در برنامه های تمدید عضویت (رتنشن)

·      رفع مشکلات اعضای اتاقهای ولایتی درمزکز .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

 1. دارای تحصیلات عالی لیسانس
 2. حد اقل سه ساله تجربه کاری داشته باشد .
 3. به پروگرام های office اشنائی و مهارت کامل داشته باشد.
 4. به لسانهای دری،پشتو و انگلسی تحریر و تکلم کرده بتواند

Job Keywords:

کارمند ثبت و تمدید عضویت های اتاقهای ولایتی آمریت روابط اعضاء

Submission Guideline:


Short listed candidates will be invited for exam and interview with the ACCI selection panel. Please note that only short listed candidates will be contacted.

applicants must include the position title and vacancy number in the subject line.

Applications including covering letter,CV and educational document should be in one file and sent before 16 November 2019

Submission Email:

  hr.director@acci.org.af ,hr.officer@acci.org.af