کارمند تحویلخانه های ولایتی - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 373
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0147
Closing Date:Nov 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند متذکره در بخش تصحیح راپور های تحویلخانه که برای ترتیب راپور ها مالی نیاز است ضرورت است.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        تسلط به زبان های داخلی و زبان انگلیسی

·        بلدیت با کمپیوتر

·        بلدیت با برنامه ها مربوط به تنظیم اجناس در تحویلخانه ها

Duties & Responsibilities:


  1. اخذ راپور های تحویلخانه ها و احد ها
  2. تطبیق راپور ها با ژورنال های مالی
  3. مدیریت سیستم محاسبه جنسی به واحد های مربوطه ایشان
  4. ارتقای ظرفیت کارمندان محاسبه جنسی حوزه مربوطه
  5. هر کار مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته های اداره و تجارت و اقتصاد با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

کارمند تحویلخانه های ولایتی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/4613F8EB-ED60-4D92-82CD-61EDB73170BBDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc