كارشناس تحليل پاليسي اقتصادي

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 875
Date Posted:Nov 27, 2019
Reference:0031
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

هدف وظيفه :     پیشبرد وظایف تحلیل پالیسی های اقتصادی کشورمطابق  به پلان های انکشاف ملی کشور.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

 

1. سهمگيري در زمینه ایجاد و تطبیق پالیسی اقتصادی کشور جهت سرعت بخشیدن به رشد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور.

2. مسئول مرور، بازبینی و تحلیل نوبتی پالیسی اقتصادی ملی.

3. همکاری و معاونت در زمینه ارسال و ارتباط استراتیژی و پالیسی اقتصادی دولت به وزارت های تطبیق کننده و ادارات دولتی.

4. تشریح و توضیح پالیسی اقتصادی دولت به وزارت های تطبیق کننده و ادارات دولتی.

5. همکاری و معاونت در تهیه گزارشات منظم از چگونگی تطبیق پالیسی اقتصادی توسط وزارت های سکتوری و ادارات دولتی.

6. جمع آوری مسوده پالیسی اقتصادی وزارت های ذیربط از طریق ریاست های سکتوری جهت تحلیل و ارزیابی.

7.  تحلیل و ارزیابی تاثیرات پالیسی اقتصادی سکتوری بالای یکدیگر.

8. همکاری در زمینه نظارت و ارزیابی از پروپوزل ها و پیشنهادات وزارت ها و ادارات دولتی راجع به آوردن اصلاحات در استراتیژی و پالیسی اقتصادی حکومت.

9. تهیه گزارشات از وضعیت چگونگی تطبیق پالیسی اقتصادی دولت.

10.    تطبیق تصامیم آمریت تحلیل و پالیسی اقتصادی.

11.    تهیه مسوده گزارشات تحلیل پالیسی اقتصادی و دیگر گزارشات مربوط به پالیسی ها نظر به ضرورت.

12. همکاری در زمینه ایجاد میتود ها، ابزار، رهنمودها، ستندرد ها و طرزالعمل های کاری جهت بدست آوردن نتایج مثمر.

13.    اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.


Job Requirement:

1-   حد اقل درجه تحصيل:

n     دارای سند تحصیلی حداقل لسانس ویا بالاتراز آن دررشته اقتصاد و یا رشته های مربوط به پالیسی/اداره عامه.

2-   تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

n     حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

n     قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.n     برنامه هاي كمپيوتر( ورد ، اكسل) ، لسان انگليسي حتمی است.

n     برنامه هاي اداره، رهبري وپلانگذاري.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired