کرینکار (ریاست ساختمانی امور برق)

 
Secondary School   Afghanistan, Kabul Full Time 453
Date Posted:Sep 24, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0102
Closing Date:Oct 8, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی بست مسئولیت انتقال اجناس مورد نیاز را به پروژه های تحت کار ، نصب پایه ها و حفظ ومراقبت واسطه نقلیه خویش را دارد

Duties & Responsibilities:

·        توانایی کار در تمام فصل سال در هر وقت که ضرورت فابریکه باشد.

·        داشتن لایسنس مورد نظر و توانایی کار با اسکواتور نوع لیبرو نوع روسی.

·        اطاعت از امر آمرین مافوق خویش.

·        توانایی شناسایی عوارض و باخبری از عارضه واسطه خویش و گذارش به مدیریت ترانسپورت.

·        آشنایی کامل باتمامی قوانین و قواعد ترافیکی کشور مخصوصا از اینکه با واسطه نوع کرن کارمینماید.

·        توانایی شناسایی زمان تبدیلی مبلایل ، هایدرولیک و گریس کاری پرزه جاتیکه نیاز به مراقبت در کار.

·        توانایی کار در دریا و ساحات عوارض دارد طبیعی.

·        توانایی تحمل مسافرت و سفر به مکان های مورد نیاز.

·        تلاش در جهت کاهش عارضه واسطه و باخبری جدی از واسطه خویش.

·        ارایه گذارش کاری به مدیر ترانسپورت.

·        حاضر شدن به وقت و رفتن به وقت معینه تنظیم شده.

·        آشنایی و بلدیت با سیستم هایدرولیک و سایر سیستم های مورد نیاز کرن های ذکر شده.

·        توانایی اخذ عارضه های کوچک هنگام کار و توانایی تبدیلی تایر و سایر پرزه جات.


Job Requirement:

    

  • حد اقل فارغ صنف 12 بوده و به کسانیکه تحصیلات مرتبط به کارتخنیکی وماشینری را داشته باشد ارجهیت داده خواهد شد.
  • دوسال تجربه کاری در بخش کار و بلدیت با ماشینری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs