مامور اخذ فیس

Secondary School   Jawzjan, Afghanistan Full Time 1003
Date Posted:May 16, 2019
Reference:0000
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 4 تن با شرایط ذیل استخدام می نماید:

 

عنوان وظیفه: مامور  اخذ فیس

وزارت/اداره : وزارت صحت عامه

موقیعت   :  مرکز ولایت جوزجان

گزارش به : مدیر اداری

هدف عمده این وظیفه:

دریافت پول حق الاجرت (فیس) از مریضان


Skills Required:

Health Care

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسولیت ها عمده:

·        اخذ پول حق الاجرت (فیس) از مریضان

·        فراهم نمودن معلومات لازم به مریضان و پایوازان در مورد حق الاجرت (فیس) در شفاخانه

·        رهنمایی مریضان به بخش های مختلف شفاخانه بعد از پرداخت حق الاجرت (فیس)

·        حفظ تمام اسناد مالی مربوط به حق الاجرت (فیس) مریضان

·        رهنمایی به مریضان بی بضاعت که از پرداخت حق الاجرت (فیس) معاف میباشند

·        تسلیم دهی پول حق الاجرت (فیس) به بخش مالی شفاخانه به شکل یومیه

ارایه ګزارش عواید جمع اوری شده حق الاجرت (فیس) به بخش مالی شفاخانه به شکل یومیه  

Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

·       ارایه ګزارش عواید جمع اوری شده حق الاجرت (فیس) به بخش مالی شفاخانه به شکل یومیه 

مواصفات:

·        حد اقل فوق بکلوریا (فارغ صنف ۱۴)

·        مهارت قوی د رافهام وتفهیم

·        دانش مکمل در زبانهای پشتوو دری

·        اشنایی با کمپیوترو زبان انگلیسی


Job Keywords:

مامور اخذ فیس

Submission Guideline:

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:


اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها واقع منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از ریاست شفاخانه حوزوی جوزجان  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

بااحترام

دوکتور محمد داؤد عظیمی

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری