مامور اخذ کمیشن مقیم پشاور پاکستان

  وزارت ترانسپورت
Bachelor's Degree   Pakistan Full Time 459
Date Posted:Aug 5, 2019
Reference:0787
Closing Date:Aug 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  ششم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مامور اخذ کمیشن مقیم پشاور پاکستان

0787

Job Summary:

هدف وظیفه: اخذ کمیشن از وسایط ترانسپورتی مطابق به قانون و مقررات موجوده.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.

2.            اخذ کمیشن انتقال اموال از وسایط ترانسپورتی مطابق به قانون.

3.            ترتیب جدول اخذ کمیشن و ثبت آن در دفاتر ثبت کمیشن به منظور ارائه گزارش به مراجع مربوطه.

4.            تنظیم سیستم دوسیه بندی دفاتر ثبت کمیشن جهت دسترسی آسان به اسناد مورد ضرورت.

5.            ارائه راپور تحصیل عواید حاصله بصورت روزانه از درک ارائه خدمات ترانسپورتی به مدیریت مربوطه.

6.            حفظ و نگهداشت کتاب ثبت (کنده های کمیشن) اجراء شده و تحویلی مجدد آن به مرکز.

7.            ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.

8.            اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Job Location:

Pakistan

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط بین الملل، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره تجارت، انجنیری ترانسپورت، مدیریت ترانسپورت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری)، زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبان.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired