مامور تکنالوژی معلوماتی

Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 340
Date Posted:May 16, 2019
Reference:0000
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Information Technology
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 1 تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه    : مامور تکنالوژی معلوماتی   

وزارت/اداره   :        وزارت صحت عامه    

موقيعت:             : مرکز ولایت جوزجان

بست        :       6

گزارش به : مدير اداري

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هـدف وظیفه: نگهداری و مراقبت از شبکه های تکنالوژی معلوماتی، تنظیم و راه اندازی سرویس های تکنالوژی معلوماتی روی آن.  


Skills Required:

Network ScalingComputer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 1. طرح و ترتیب پلان کار فردی در مطابقت به پلان عمومی بخش مربوطه.
 2. بررسی از وضعیت شبکه کمپیوتری شفاخانه  از Server Room یا اتصال کاربران.
 3. بررسی از وضعیت اتصال لین های تلیفون های داخلی از اتصال دستگاه PABX الی اتصال شعبات مربوط.
 4. تنظیم و نگهداری نمودن سرور های مرکزی.
 5. اتصال کمپیوتر های مجاز به شبکه مطابق با پالیسی های مربوطه شفاخانه.
 6. قطع نمودن اتصال یا سرویس های شبکه یی مطابق پالیسی های شفاخانه.
 7. نگهداری و تنظیم Network تلیفون های داخلی و دستگاه PABX مرکزی شفاخانه.
 8. تحقیق در مسایل تکنالوژی جدید شبکه های کمپیوتری و امور مربوط برای بهبود کیفیت و کمیت ارتباط شبکه .
 9. اشتراک در جلسات اداری شفاخانه.

ارایه گزارش کاری در ختم هر ربع و هر سال به مدیریت اداری شفاخانه

Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

مواصفات:

 • درجه تحصیل : فوق بکلوریا ( در بخش مربوطه)
 • مهارت های دیگر : آکاهی کامل با لسان انگلیسی
 • مهارت خاص کمپیوتر در عرصه های MCP, MCSA, MCSE, CCNA

·        تجربه در انستال نمودن پروگرام های سافت کمپیوتر اداره تمام سیستم ها تکنالوژی معلوماتی

·        تجربه در انستال نمودن و طرح نمودنDream Weaver, CSS, Macromedia Flash,ASP.Net, HTML & DHTML

امتيازات:- مقدار معاش به اساس سيستم رتب و معاش پروژه اصلاحات شفاخانه 


Job Keywords:

مامور تکنالوژی معلوماتی

Submission Guideline:

رهنمود براي تسليمي درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري در خواستي را الی 10 روز کاری  بعد از نشر اعلان در مرکز وزارت از پروژه اصلاحات شفاخانه ها در منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از شفاخانه مربوطه  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعيت و يا پاسپورت، کاپي سند فراغت از مکتب و يا انستيتوت شناخته شده، در صورت که سند تحصيلي خارج از کشور داشته باشد تائيد معارف و يا  تحصيلات عالي را داشته باشد.

نوت: کاپي خلص سوانح و در صورت که بشکل قراردادي کار نموده باشيد کاپي قرارداد و سند تجربه کاري موثق(روز،ماه،سال) ختم قرارداد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاري کارمند همراه با فورم ماليه دهي موسسه ( کارمند به وزارت ماليه) را بواسطه مکتوب رسمي اداره مربوطه حاضر بسازيد و تسليم بخش متذکره نمايند.همچنان شما ميتوانيد اعلانات کاريابي ما را در ويب سايت هاي www.moph.gov.af  نيز مشاهده نمايد. در صورت ضرورت به شماره تليفون(0700895855) داخل تماس گرديده حل مطلب نمايد.

بااحترام

دوکتور محمد داؤد عظیمی

سرپرست ریاست عمومي منابع بشري