ماستر ترینر PLC

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 505
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:MoLSA-Afghan Korea VTC /IC/01/1398
Closing Date:Jul 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade G
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About NSDP | MOLSAMD:

Founded: 2002  http://www.nsdp.gov.af

انستیتوت آموزش های فنی و حرفوی افغان – کوریا یک نهاد فنی و تخنیکی است که درسال 2004 میلادی به همکاری مالی و تخنیکی کشور دوست کوریا اعمار و ایجاد گردیده است.یکی از دیپارتمنت های مهم و اساسی آن دیپارتمنت برق میباشد که ، برق صنعتی و PLC از بخش مهم آن بوده و ضرورت است تا PLC به مثابه ستون اساسی دیپارتمنت برق با توجه به نیازمندی صنایع تدریس و فارغان آن به کمپنی های صنایع و تولیدی معرفی گردند

Job Summary:

اتوماسیون کار صنعتی شغلی است که پروسه های صنعتی را با داشتن شایستگی های از قبیل برنامه نویسی ، پیکربندی PLC و شبکه های صنعتی ، کار با ابزار دقیق و مانیتورینگ کنترول میکند. ضمناً این شغل با مشاغل از قبیل تکنیشن های ابزار دقیق هایدرولیک، پنوماتیک و مکاترونیک در ارتباط می باشد.

Skills Required:

Teaching

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·      توانایی برنامه نویسی و پیکربندی سخت افزار انواع PLC با نرم افزار انواع PLC.

·      توانایی برنامه نویسی و پیکربندی شبکه های صنعتی

·      توانایی عیب یابی و رفع عیب در انواع PLC

·      توانایی کار با انواع سنسور های انالوگ و دیجیتل

·      توانایی راه اندازی موتورهای خطی، استپر موتورها و سروو موتورها

·      توانایی کار با انواع سیستم های کنترولی حلقه باز و حلقه بسته

·      توانایی شمارش، کنترول موقعیت و کنترول حلقه بسته با ماژول های FM

·      توانایی کنترول انواع محرک های هایدرولیکی وپنوماتیکی

·      توانایی مانیتورینگ

·      کارکرد با انواع Mini plc و PLC ها


Duties & Responsibilities:

·      توانایی برنامه نویسی و پیکربندی سخت افزار انواع PLC با نرم افزار انواع PLC.

·      توانایی برنامه نویسی و پیکربندی شبکه های صنعتی

·      توانایی عیب یابی و رفع عیب در انواع PLC

·      توانایی کار با انواع سنسور های انالوگ و دیجیتل

·      توانایی راه اندازی موتورهای خطی، استپر موتورها و سروو موتورها

·      توانایی کار با انواع سیستم های کنترولی حلقه باز و حلقه بسته

·      توانایی شمارش، کنترول موقعیت و کنترول حلقه بسته با ماژول های FM

·      توانایی کنترول انواع محرک های هایدرولیکی وپنوماتیکی

·      توانایی مانیتورینگ

·      کارکرد با انواع Mini plc و PLC ها

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·      داشتن سند تحصیلی لیسانس و سند از حرفه برق صنعتی پیشرفته

·      حد اقل 3 سال در برق صنعتی پیشرفته کار کرده باشد


Job Keywords:

PLC ماستر ترینر
This job is expired