مدیر اجرائیه بست 5 ریاست انسجام امور مردمی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1044
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:km-hr-162
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

ترتیب پیشنهادات، استعلام ها، مکاتب و سایر اسناد و فراهم آوری تسهیلات اجرائیوی برای ریاست انسجام امور مردمی.

Duties & Responsibilities:

 1. تهيه و ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت باپلان رياست انسجام امور مردمی جهت نيل به اهداف تعين شده اداره.
 2. تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام­های ریاست غرض ارسال به مراجع مربوطه و تعقیب و پیگیری آن.
 3. تنظیم جلسات، ملاقات و نشست های ریاست انسجام امور مردمی و شرکت در جلسات ریاست جهت تهیه یادداشت از صورت جلسه.
 4. ثبت پیشنهادات و مکاتیب واصله در کتاب مربوطه و ارسال آن به آمریت های مربوطه بعد از اخذ هدایت رئیس جهت اجراات و اقدامات بعدی آن.
 5. ابلاغ فیصله های رهبری ریاست به تمام شعبات مربوطه و اخذ گزارش ازاجراآت آنان جهت ارائه به رئیس انسجام امور مردمی. 
 6. تکثیر مصوبات، احکام، فرامین و هدایات رهبری اداره بعد از ثبت به تمام آمریت های مربوطه جهت آگاهی شان.
 7. تعقیب و پیگیری پیشنهادات و نیازمندیهای ریاست از طریق ریاست مالی و اداری جهت تامین نیازمندیهای کارمندان ریاست انسجام امور مردمی.
 8. ایجاد یک سیستم منظم به هدف جابجای اسناد ، حفظ و نگهداری مکاتب جهت استفاده آن در هنگام ضرورت.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل: حداقل داشتن سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی واداره و منجمنت به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

1. به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود.

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی

o      مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx