مدیر دسپیچینگ - پروان برشنا

 
Bachelor's Degree   Parwan, Afghanistan Full Time 602
Date Posted:Dec 24, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0181
Closing Date:Jan 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 شخص موظف پست دربخش عملیاتی ایفای وظیفه نموده به طورمستقیم به رئیس حوزه گزارش میدهد. نقش متصدی این واحد استحکام روابط بین دفترمرکزی و ولایات دافغانستان برشناشرکت .

Duties & Responsibilities:

 • ترتیب راپور یومیه، ماهانه و سالانه تولید، تورید و مصرف انرژی برق در سطح حوزه پروان برشنا و گزارش دهی به دسپیچنگ مرکزی و شعبات ذیربط.
 • ترتیب پلان ترمیماتی استیشن های و سب استیشن ها.
 • اجراات دیسپیچری استیشن ها و سب استیشن ها.
 • ترتیب پلان پرچاوی و هماهنگی با شبکه و استیشن ها/سب استیشن ها.
 • ترتیب SLD حوزه پروان برشنا.
 • تریب نام گزاری دیسپیچری ترانسفارمرها، لین ها و فیدر ها خروجی استیشن ها و سب استیشن ها.
 • ترتیب ژورنال برای استیشن ها و سب استیشن ها.
 • اجرای سایروظایف محول شده ازطرف امرمستقیم .
 • ترتیب پلان انرژی مورد نیاز حوزه پروان برشنا.
 • ترتیب پلان حفظ و مراقبت استیشن ها و سب استیشن ها.
 • ترتیب راپور اجراات دیسپیچری ولتاژ بلند و ولتاژ متوسط و ارسال آن به دیسپیچنگ مرکزی.
 • آشنایی با لین ها 220/110/20/15/6kV. ترانسفارمر های نیرویی، فیدر های خروجی استیشن ها و سب استیشن ها.
 • ترتیب جدول نوکریوالی 24 ساعته مدیریت دیسپیچنگ.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

·        درک قابل ملاحظه از اصول و اجرات موثر سرپرستی از کارمندان.

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر (Word, Excel, Power Point ).

·        ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

·        انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

·        توانایی کار بشکل گروهی.

·        توانایی کار بشکل فردی.

Job Location:

Afghanistan, Parwan
This job is expired